161020 konferencjaurPrzedstawiciele podkarpackich uczelni i międzynarodowych organizacji akademickich spotkali się w Rzeszowie, by dyskutować na temat umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. To pierwsza tego typu konferencja w kraju, organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Rzeszowski. Samorząd Województwa Podkarpackiego na konferencji reprezentowali: wicemarszałek Maria Kurowska i członek zarządu Stanisław Kruczek.

W konferencji udział wzięli między innymi: Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Sylwester Czopek - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Aleksander Bobko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Laura Howard - President European Association for International Education, prof. Patricia Pol - Policy advisor „Bologna-Paris 2018” oraz prof. Renaud Dehousse - President European University Institute we Florencji.

Wicepremier Jarosław Gowin w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność podnoszenia jakości kształcenia na polskich uczelniach, umiędzynarodowienia kierunków studiów oraz zwiększenia wymiany studentów z zagranicy.

Wicepremier mówił także o powołaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, której zadaniem będzie między innymi: działanie na rzecz promocji polskiej nauki w świecie i prowadzenie polityki stypendialnej dla studentów i doktorantów.

Wicepremier Gowin zwrócił też uwagę na niską ocenę polskich uczelni w świecie:

Musimy sprawić, by polskie uczelnie zajmowały wyższe pozycje w międzynarodowych rankingach – mówił.

Konferencja na Uniwersytecie Rzeszowskim otworzyła cykl podobnych konferencji, które będą odbywać się w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Będą one odpowiedzią na wyzwania rozwojowe polskich uczelni wyższych.

Jak podkreślają organizatorzy:

Poważna reforma w duchu doskonałości naukowej i edukacyjnej jest możliwa tylko we współpracy ze środowiskiem akademickim, z tymi wszystkimi, którym zależy na przyspieszeniu rozwoju.

Cykl konferencji zakończy Narodowy Kongres Nauki w Krakowie, który odbędzie się we wrześniu 2017 roku.

Tekst./foto:
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP