Wicemarszałek Maria Kurowska uczestniczyła w uroczystości oddania do użytku Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego, na Uniwersytecie Rzeszowskim. Stworzenie Centrum kosztowało 12 milionów złotych, z czego ponad 10 mln pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Choć symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się 14 kwietnia 2015 roku, w placówce  prowadzone są już zaawansowane badania naukowe.

Wicemarszałek Maria Kurowska gratulowała władzom uczelni i wszystkim osobom zaangażowania w realizację Centrum, umożliwiającego kształcenie studentów na światowym poziomie.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego to kolejny przykład, jak wielką rolę odgrywają Fundusze Unijne w rozwoju naszego regionu. Cieszę się, że Samorząd Województwa Podkarpackiego przyczynił się w tak znaczący sposób do powstania nowoczesnego centrum dydaktycznego, umożliwiającego studentom dostęp  do technologii, które dają im zupełnie nowe perspektywy nauki – powiedziała w czasie uroczystości wicemarszałek Kurowska.

Na powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych mieszczą się: laboratorium komputerowego projektowania złożonych układów inżynierii elektrycznej i mechanicznej, laboratorium komputerowego modelowania w ekologii, laboratorium bioinżynierii i biomedycyny, laboratorium inżynierii rolniczej, a także laboratorium ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych oraz laboratorium badań kognitywistycznych. W skład wyposażenia centrum oprócz 120 nowoczesnych komputerów wchodzi skaner 3D oraz tzw. klaster obliczeniowy, najpotężniejszy komputer na Podkarpaciu, umożliwiający efektywne wykonywanie skomplikowanych obliczeń związanych z projektami badawczymi. Oprócz tego w skład wyposażenia dydaktyczno-badawczego  ICMK wchodzą zestawy sterowania procesami technologicznymi, w oparciu o zaawansowaną technologię mikroprocesorową, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem tęczówki oka oraz  obrazów daktylo­sko­pijnych, czy zestawy  do śledzenia i rozpoznawania twarzy w strumieniu wideo. Centrum i jego aparatura mają być dostępne jako baza dydaktyczna dla wszystkich wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu UMWP