Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów – powiedział marszałek Władysław Ortyl, tuż po uroczystym podpisaniu umowy, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Uniwersytetem Rzeszowskim. Milion złotych dotacji przyznany został uczelni w związku z uruchomieniem kierunku lekarskiego, który rusza w Rzeszowie już 1 października. Bardzo dziękuję za ten konkretny akt wsparcia dla uczelni, dobrze spożytkujemy te pieniądze – mówił o przyznanych środkach rektor uniwersytetu prof. Aleksander Bobko. 

Uroczystość  podpisania umowy odbyła się w obecności wicemarszałek Marii Kurowskiej , członka zarządu Stanisława Kruczka oraz dziennikarzy regionalnych mediów.

Wszyscy jesteśmy przekonani, że uruchomienia tego kierunku i dalszy rozwój uniwersytetu jest i powinien być priorytetem naszym, samorządu województwa podkarpackiego i wszystkich instytucji, które mogą w jakimś stopniu przyczynić się do rozwoju uniwersytetu i kierunku lekarskiego – nie ukrywał podczas krótkiej konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl.

Powstanie kierunku lekarskiego na uniwersytecie to nie tylko prestiż dla uczelni, szansa dla młodych ludzi marzących o studiowaniu medycyny oraz perspektywa ściągnięcia do Rzeszowa kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach, ale także wielkie wyzwanie finansowo-inwestycyjne.

To przedsięwzięcie nie wiąże się tylko z bieżącymi kosztami działania – na co przeznaczona jest ta dotacja, ale także koniecznością inwestowania, remontowania obiektów, zakupu aparatury, itd.  W tych obszarach szukamy różnych możliwości pozyskiwania środków finansowych. Niewątpliwie jednym z ważnych źródeł, partnerów jest urząd marszałkowski, który w kolejne perspektywie będzie dysponował sporymi środkami na potrzeby szkolnictwa wyższego i potrzeby szpitali – powiedział  rektor URz prof. Aleksander Bobko.

Nie jest to ani nasze pierwsze, ani ostatnie działanie związane ze wsparciem Uniwersytetu Rzeszowskiego, w tym kierunku lekarskiego. Przekazywaliśmy działki, przekazywaliśmy też środki pomocowe z Unii Europejskiej związane z realizacją wielu projektów. Wszystko zmierza do tego, aby kierunek lekarski stał się faktem – mówił dziennikarzom marszałek Władysław Ortyl.    

Za prawie 20 mln zł wsparcia przekazanego przez marszałka ze środków unijnych, na działce przekazanej także przez marszałka, powstaje w pobliżu szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Zakład Nauk o Człowieku, który będzie bazą dydaktyczno – badawczą dla kierunku lekarskiego.

Na kolejnej, oddanej uczelni przez marszałka za 1 procent wartości działce przy ulicy Warzywnej, powstaje z kolei Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, w którym będą nowoczesne laboratoria. Ogółem na potrzeby rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zostało przekazanych ponad 280 mln złotych.

Teraz uczelnia czeka na wyznaczony limit studentów, którzy będą mogli rozpocząć w październiku naukę, uzupełnia wraz ze szpitalami kadrę profesorów oraz czeka na zakończenie inwestycji centrum badawczego i zakładu nauk o człowieku. Medycyna w Rzeszowie  staruje już od 1 października.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Fot. Michał Mielniczuk
Zdjęcia: Sebastian Kieszkowski

Biuro prasowe UMWP