Debata na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zmiany w budżecie, dotacje na remonty zabytków oraz kwestia odznaki honorowej „Zasłużony dla województwa podkarpackiego" - to najważniejsze tematy poruszone zostały podczas obrad VII sesji sejmiku, 27 kwietnia br.

Na początku sesji radni Podkarpacia zdecydowali o przyznaniu Janowi Partyce, działaczowi społecznemu, kolekcjonerowi pamiątek narodowych oraz popularyzatorowi najnowszej historii Polski tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Sejmikową dyskusję zdominowała debata na temat założeń i stanu przygotowania do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Założenia programu przedstawił dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Adam Hamryszczak. Radni mieli wiele pytań do marszałka w związku z zapisami zawartymi w RPO WP 2014-2020. Dotyczyły one kwestii inteligentnych specjalizacji regionu, dofinansowania uzdrowisk, środków na modernizację sal operacyjnych w szpitalach powiatowych, Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i wielu innych. Debatę zdominował jednak temat infrastruktury drogowej Podkarpacia.

Dyskusja skoncentrowała się na drogach. Dziś pokazaliśmy na mapach i wykazach z dużym uszczegółowieniem te drogi i sejmikowa dyskusja zboczyła trochę z głównego tematu na drogi, co nas trochę martwi. Musimy patrzeć na wszystkie możliwości RPO związane z infrastrukturą kolejową, środowiskową, edukacyjną, z badaniami, rozwojem, przedsiębiorczością i także infrastrukturą społeczną. Mam tu na myśli głównie szpitale, bo one są przedmiotem szczególnej troski wszystkich samorządowców i nas jako samorządu województwa podkarpackiego – mówił podczas obrad marszałek Władysław Ortyl.

Bardzo oczekiwanym przez wielu potencjalnych beneficjentów punktem obrad była uchwała o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na Podkarpaciu. Ponad 250 podmiotów, głównie parafii złożyło wnioski o przyznanie dotacji na konserwację i naprawy. Wnioskowana kwota przekroczyła 20 mln złotych.

Przewidzieliśmy w budżecie województwa podkarpackiego kwotę wielokrotnie mniejszą, bo półtora miliona złotych. To obrazuje, jakie są nasze możliwości. Po powołaniu merytorycznej komisji, w skład które weszła miedzy innymi Grażyna Stojak – Wojewódzki Konserwator Zabytków, wiedząc, jakie są potrzeby podwoiliśmy tę kwotę z półtora do trzech milionów złotych. Po merytorycznej dyskusji będziemy wnosić o uchwalenie przygotowanej przez nas listy, na której jest ponad 110 podmiotów – mówił odpowiedzialny za kulturę wicemarszałek Wojciech Buczak.

Radni przyjęli uchwałę, decydując o wsparciu między innymi remontu kościoła w Górzance i Chorzelowie, klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu, konserwacji polichromii w Łączkach Jagiellońskich czy ogrodzenia kościoła w Lubzinie i Nagoszynie.

Aleksandra Gorzelak–Nieduży
Fot. Daniel Kozik
Zdjęcia: Sebastian Kieszkowski

Biuro prasowe UMWP