200130 geodecuWicemarszałek Anna Huk spotkała się dziś z pracownikami Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Złożyła gratulacje laureatom XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, którego organizatorem - przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich - jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Pragnę państwu życzyć dalej takiego zaangażowania, którego efekty – w postaci nagród i wyróżnień w prestiżowym konkursie - obserwujemy rokrocznie. Państwa praca jest niezwykle ważna i potrzebna. Dostrzega to zarząd województwa, dlatego pragnę państwa zapewnić o naszym wsparciu – powiedziała w trakcie spotkania Anna Huk, reprezentująca zarząd województwa.

W ramach konkursu docenieni zostali specjaliści z Podkarpacia.

II miejsce zdobył zespół pod kierownictwem Dariusza Dziedzica za opracowanie projektu scalenia gruntów obiektu Wyszatyce, gmina Żurawica, powiat przemyski o powierzchni 1825,14 ha.

Wyróżnienie otrzymał zespół pod kierownictwem Henryka Subika za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiekt Umieszcz, gmina Tarnowiec, powiat jasielski   o powierzchni 416,59 ha.

Wykonywane przez pracowników Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie scalenia gruntów oraz założenia do projektów scaleń gruntów, finansowane ze środków wspólnotowych w ramach PROW 2014-2020 służą budowaniu pozytywnego wizerunku województwa podkarpackiego poprzez kształtowanie prawidłowej struktury przestrzennej gospodarstw rolnych, która jest jednym z podstawowych warunków efektywności ekonomicznej rolnictwa podkarpackiego oraz promują idee przemian strukturalnych obszarów wiejskich.

Profesjonalizm pracowników Biura od wielu lat jest zauważany i doceniany w skali całego kraju. Świadczą o tym uzyskiwane  corocznie wysokie lokaty w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

Uroczyste zakończenie konkursu, a więc wręczenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyplomów i nagród Laureatom konkursu odbyło się w Warszawie.

Antoni Cieplak
Departament RGiGM

Foto Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP