191108 dronGóry są miejscem, gdzie może czyhać wiele zagrożeń. Turyści, którzy wychodzą w góry, ze względu na nagłe i zmienne warunki pogodowe, często wymagają interwencji ratowników górskich, którzy zawsze muszą być gotowi udzielić poszkodowanym fachowej pomocy medycznej. W tym celu zorganizowano szkolenie, które ma podnieść umiejętności ratowników górskich.

Szkolenie z zakresu akcji poszukiwawczych w górach odbyło się w Stężnicy, koło Baligrodu w dniach od 4 do 9 listopada. W szkoleniu wzięło udział 12 ratowników z ramienia Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim oraz w Obwodzie Zakarpackim. Zajęcia były prowadzone przez polskich ratowników górskich, w tym członków podkomisji poszukiwawczej, funkcjonującej w strukturach Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

Ćwiczeniom przyglądał się im marszałek Władysław Ortyl, Roman Hudek komendant Państwowej Służby ds. Nadzwyczajnych w Obwodzie Zakarpackim, Wolodymyr Czernecki komendant Państwowej Służby ds. Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiskim, Andrzej Babiec komendant PSP w Rzeszowie, Przemysław Barczentewicz prezes GB GOPR oraz Witold Tomaka prezes GOPR. 

Szkolenie zakończyły ćwiczenia pokazowe, podczas których poszukiwano zaginionych przez partole ratownicze, z użyciem drona oraz z wykorzystaniem psa ratowniczego. Marszałek Władysław Ortyl, który obserwował zmagania ratowników, podkreślał potrzebę ich organizacji.

- Cieszy mnie, że dzięki takim szkoleniom podnosimy umiejętności ratowników górskich, którzy każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem turystów. W górach pogoda może zmienić się z godziny na godzinę, więc zawsze istnieje ryzyko, że ci, którzy wyszli już na szlak będą mieli problem z zejściem z niego. Turyści w górach doznają też często różnych urazów, zdarzy się też, że ktoś zboczy ze szlaku i się zagubi, a wtedy interwencja ratowników jest niezbędna. Dlatego wierzę, że te szkolenia mają sens i podnoszą bezpieczeństwo wszystkich miłośników Bieszczadów i górskich wypadów – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Celem szkolenia było poznanie metod i technik poszukiwawczych, zachowań ludzi zaginionych oraz zapoznanie z tematyką dowodzenia i planowania takich działań w kontekście zagrożeń wynikających z warunków letnich i zimowych.

Uczestnicy kursu zdobyli kompetencje w zakresie bezpiecznego poruszania się w terenie w zespole poszukiwawczym, efektywnego przeszukiwania terenu, dowodzenia podległymi mu zasobami w zakresie podstawowym oraz obsługi specjalistycznego sprzętu, w tym gpsów, które zostaną kupione i przekazane ratownikom z Ukrainy.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach drugiego działania projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych - czwarta edycja projektu”.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

logo

GALERIA:
https://www.facebook.com/podkarpackie.serwissamorzadu/posts/2708973619155453

Tekst i fot.: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP