logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 18 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

 

Marszałek Władysław Ortyl oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak podpisali umowę na funkcjonowanie w Rzeszowie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Dzięki rzeszowskiemu oddziałowi beneficjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji o programie oraz lepszą pomoc przy składaniu wniosków.

Program jest realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, ukierunkowanego na współpracę z państwami sąsiadującymi z UE. Dotychczas wsparcia beneficjentom programu udzielały Wspólny Sekretariat Techniczny w Warszawie i jego zagraniczne Oddziały w Brześciu i Lwowie. Otwarty właśnie Oddział w Rzeszowie ma pomóc w zapewnieniu jeszcze lepszej promocji programu i dostępu do informacji potencjalnym wnioskodawcom i beneficjentom z naszego kraju.

Bardzo się cieszymy, że będziemy mieli w naszym województwie instytucję, która będzie wspierała wdrażanie programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina. Oddział ten będzie wspierał wszystkie działania artykułowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu. Na pewno będzie wpływał na poprawę wiedzy i informacji, a tym samym wdrażania tego programu – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Tworzymy oddział w Rzeszowie, bo chcemy wesprzeć polskich beneficjentów programu. Dotychczas funkcjonowały oddziały sekretariatu w Brześciu i we Lwowie. Polscy beneficjenci musieli kontaktować się z sekretariatem w Warszawie. Teraz będą mieli ułatwiony dostęp – tłumaczył Adam Hamryszczak z Ministerstwa Rozwoju.

Oddział będzie działał przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wesprze Ministerstwo Rozwoju oraz Wspólny Sekretariat Techniczny we wdrażaniu programu. Przyczyni się do zwiększenia efektywności pomocy świadczonej wnioskodawcom. Dzięki niemu warunki ubiegania się o dofinansowanie staną się bardziej przyjazne dla beneficjentów.

W przyszłości Oddział ma zapewnić także wsparcie w realizacji oraz rozliczaniu projektów. Ponadto będzie odpowiedzialny za promocję programu czy pomoc w organizacji ważnych dla współpracy transgranicznej posiedzeń w Polsce, a także gromadzenie danych w celu podniesienia jakości monitoringu projektów.

W Oddziale Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina będzie zatrudnionych trzech ekspertów, a ich działalność zostanie sfinansowana w całości ze środków budżetu pomocy technicznej programu. Kierownikiem oddziału będzie Alicja Wosik oraz dwóch innych pracowników urzędu marszałkowskiego.

Do zadań biura z jednej strony należeć będzie promocja, informacja, a z drugiej szkolenie beneficjentów, ich obsługa, monitorowanie projektów – tłumaczyła Alicja Wosik.

Do szczegółowych zadań oddziału należeć będzie:

- prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej na temat zasad i rezultatów programu oraz realizowanych w jego ramach projektów

- współpraca z mediami - upowszechnianie wiedzy o programie i projektach, zapewnienie jego oznakowania i widoczności

- przygotowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych

- wkład w tworzenie polskiej i angielskiej wersji strony internetowej Programu;

- organizowanie i współorganizowanie imprez informacyjnych i szkoleniowych dla potencjalnych  wnioskodawców i beneficjentów oraz roboczych spotkań organów Programu

- monitoring  realizowanych projektów, regularne kontakty z beneficjentami

- wsparcie WST w ocenie formalnej wniosków i innych jego obowiązkach

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 183 mln euro. Ze współpracy mogą korzystać mieszkańcy 4 polskich województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, wschodnia część mazowieckiego) oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów (Białoruś: obwód brzeski, grodzieński, miński i homelski; Ukraina: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski oraz iwanofrankowski).

Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do 90% wartości projektu. Nabór jest dwuetapowy – najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane do 31 grudnia 2016 r.). Następnie wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie. Wsparcie UE dla projektu może wynieść od 100 tys. do 2,5 mln euro. Dokumentacja konkursowa, w tym wytyczne dla wnioskodawców dostępne są na stronie internetowej programu na lata 2014-2020: www.pbu2020.eu.

Monika Konopka
Fot. M. Mielniczuk
Wideo: S. Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP

Statystyka

Odwiedza nas 561 gości oraz 0 użytkowników.