130923 sesjaZmiany w statutach szpitali wojewódzkich w Rzeszowie, Przemyślu oraz Krośnie,  informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego, decyzja o pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego, stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – to tylko niektóre z tematów, nad którymi debatowali radni województwa w czasie XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radni dokonali zmian w składzie sejmikowej Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Głównej oraz dyskutowali o trybie przyznawania odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Sesja odbyła się w poniedziałek 23 września 2013 roku.

Jednym z najważniejszych punktów sesji była informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych, które mają szansę na realizację w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Informację tę, radnym województwa przedstawił marszałek Władysław Ortyl.

W trwającym przez miesiąc - od 17 lipca do 21 sierpnia – naborze do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ponad 400 propozycji. 17 września 2013 r. Zarząd Województwa przyjął wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji, które mają zostać ujęte w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020. Na liście tej znalazły się 143 przedsięwzięcia na łączną kwotę 26 mld złotych.

Po tym wstępnym sformułowaniu listy na Zarządzie Województwa wysłaliśmy ją do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czekamy na uwagi i informacje z poszczególnych ministerstw, bo taka będzie praca na poziomie krajowym. Będziemy także pracować z beneficjentami. Chcemy sprawdzić listę pod względem zgodności ze strategią rozwoju regionalnego – czy mamy pokryte wszystkie obszary, które aktywizują obszar społeczno-gospodarczy naszego województwa. Chcemy konsultować to z różnymi środowiskami, uczelniami, przedsiębiorstwami, samorządami, oczywiście chcemy także konsultować listę politycznie, aby panował na terenie województwa szeroki konsensus na ten temat. Planuję rozmowę na ten temat z panią wojewodą - mówi marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek mówił także o kolejnych możliwościach dla tych projektów, które nie znalazły się na przedstawionej w czasie obrad sejmiku liście.

To był nabór projektów przedsięwzięć do finansowania z poziomu krajowego z programów na poziomie krajowym bądź z budżetu państwa albo funduszu celowego. Za chwilę ogłaszamy nabór na listę projektów kluczowych  związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym  i to dopiero da pełny obraz. Ci którzy być może teraz czują rozczarowanie być może znajdą tam swoje miejsce. Te dwie listy pokazą dopiero pełny obraz – dodaje marszałek Ortyl. 

W czasie sesji radni podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi brzozowskiemu, w kwocie 1, 5 mln złotych. Środki te mają być przeznaczone na rozbudowę pawilonu szpitalnego na potrzeby onkologii przeszczepowej w szpitalu w Brzozowie.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Biuro prasowe UMWP