Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura artykułuPrezentacja projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 i głosowanie nad podjęciem uchwały rekomendującej jej przyjęcie oraz powołanie nowych członków – tak wyglądało pierwsze posiedzenie Podkarpackiej Rady Innowacyjności, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie.

 

Marszałek Władysław Ortyl powitał zaproszonych gości i skierował do nich kilka słów:

Można powiedzieć, że Podkarpackie ma innowacje zapisane w swoim kodzie DNA. Podkarpacka Rada Innowacyjności ma już swoje tradycje w naszym regionie, bo po raz pierwszy została powołana w 2005 roku. Jest ona ważnym organem opiniodawczo-doradczym dla zarządu województwa. Składa się z bardzo reprezentatywnych osób związanych nie tylko z biznesem, ale też z przedstawicieli uczelni wyższych, a także regionalnych władz samorządowych i rządowych – powiedział marszałek.

W toku prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego zaistniała potrzeba odświeżenia składu Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz uzupełnienia  jej składu o przedstawicieli podmiotów mających duże znaczenie dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.

Wicemarszałek Ewa Draus mówiła z kolei o potrzebie współpracy różnych podmiotów na rzecz budowy innowacyjnej gospodarki:

Strategia zachęca do współpracy urzędy, ale też wszystkie samorządy, przedsiębiorców, świat nauki i instytucje otoczenia biznesu. Dzięki dobrej koordynacji województwo podkarpackie jest na dobrej pozycji pod względem innowacyjności na tle kraju a nawet na dobrej pozycji, jeśli chodzi o rankingi europejskie. Jesteśmy województwem, które chce rozwijać nowoczesną gospodarkę i chce wspierać naszych przedsiębiorców, aby stawali się konkurencyjni nie tylko w kraju, ale też w Europie i na świecie  – powiedziała wicemarszałek Draus.

Członkowie Rady zapoznają się z projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. Zakres poszczególnych specjalizacji wraz z elementami diagnostycznymi poddawany był wstępnym konsultacjom zarówno w gronie ekspertów branż reprezentujących specjalizacje, jak również podczas paneli inteligentnych specjalizacji, a także podczas spotkań terenowych z przedsiębiorcami. Projekt przedstawiony został również członkom Zespołu Roboczego ds. opracowania RSI WP. Po jego przyjęciu przez Zarząd Województwa zostanie on poddany szerokim konsultacjom społecznym.

Nominacje do Podkarpackiej Rady Innowacyjności wręczyli wspólnie - marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus. W skład PRI zostali powołani:

- Janusz Zakręcki – PZL Mielec  Sp. z o.o.,

- Edyta Stanek – ML System,

- Ryszard Jania – Pilkington Automotive Poland,

- Marian Wójtowicz – PPUH Bio-Eko,

- Michał Ręczkowicz – PrimeBit Studio,

- Barbara Sztyler – Firma Sierosławski Group, Polska Grupa Motoryzacyjna,

- Dariusz Gujda – Melex Sp. z o.o.,

-            Marcin Samolej – Pratt & Whitney Rzeszów S.A.,

- Adam Hamryszczak – Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o. o.,

- Stanisław Jedliński – Olimp Laboratories Sp. z o.o.,

- Marek Panek – Asseco Poland S.A.

- Mariusz Bednarz – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Antoni Górski – Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Marcin Górski – Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli,

- Janusz Dobrzański – Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Rzeszowie,

- Jacek Kubrak – Podkarpackie Centrum Innowacji,

- Krzysztof Staszewski – Podkarpacki Fundusz Rozwoju,

- Tomasz Michalski – Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”.

- Andrzej Rybka – Dolina Lotnicza,

- Marek Darecki – Dolina Lotnicza,

- Wojciech Materna – Klaster  IT,

- Agnieszka Pieniążek - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,

- Grzegorz Wisz – Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Uniwersytet Rzeszowski,

- Jarosław Sęp - Politechnika Rzeszowska, Klaster Doliny Wodorowej,

- Stanisław Mazur - Podkarpacki Klaster Zdrowia i Profilaktyki,

- Paweł Krajmas – Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia".

- Lesław Gniewek – Politechnika Rzeszowska,

- Grzegorz Karpiuk – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania,

- Idalia Kasprzyk – Uniwersytet Rzeszowski,

- Robert Pązik – Uniwersytet Rzeszowski.

- Paweł Wais – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego,

- Magdalena Kowalik - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego

- Wojciech Magnowski – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Zarządzania RPO WP,

- Wioletta Rejman – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,

- Agnieszka Czuchra – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości,

- Jakub Brzewski – Podkarpacki Urząd Wojewódzki,

- Marek Cierpiał-Wolan – Urząd Statystyczny w Rzeszowie,

- Tomasz Czop – Wojewódzki Urząd Pracy.

Podkarpacka Rada Innowacyjności została powołana po raz pierwszy w 2005 roku. W jej skład wchodzili przedstawiciele biznesu, nauki, administracji. PRI stanowi organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwestiach związanych z prowadzeniem polityki rozwoju regionalnego, w szczególności w obszarze rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Do zadań Rady należy w szczególności nadzór nad wdrażaniem i realizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, jak również współpraca z zarządem województwa w zakresie sieciowania współpracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup interesariuszy regionalnego systemu innowacji: przedsiębiorstw, klastrów, instytucji otoczenia biznesu, nauki, administracji i stowarzyszeń. Jest ona tym samym ważnym elementem realizowanego w województwie procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Tekst i fot.: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego