Miniatura artykułu

Gratuluję Państwu aktywności, zaangażowania i  dynamiki działania. Dzięki tym cechom i codziennej pracy Państwa wspólnoty i ich mieszkańcy mogą skorzystać z kolejnych środków z budżetu województwa – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Wójtowie 11 podkarpackich gmin podpisali w urzędzie marszałkowskim umowy na inwestycje realizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Wicemarszałek Piotr Pilch złożył podpisy pod jedenastoma umowami, które gminy z regionu realizować będą jako pierwszy etap działania nazwanego „Uniwersytet Samorządności”.

To jest nasz innowacyjny pomysł, dzięki któremu chcemy wspierać działania   ukierunkowane, kształtujące fundamentyspołeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które będą odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności w zakresie samorządności - podkreślał w czasie uroczystości wicemarszałek Piotr Pilch. – Chcemy, aby sprzyjało to podnoszeniu poziomu świadomości i aktywności społecznej na obszarach wiejskich regionu.

Dziś w urzędzie marszałkowskim umowy podpisało pierwszych siedem z 18 wybranych gmin. Były to Bukowsko, Trzebownisko, Horyniec-Zdrój, Bircza, Czarna, Wiśniowa oraz Dydnia.  

Nabór wniosków o dofinasowanie z budżetu województwa na realizację I etapu Uniwersytetu Samorządności odbył się na wiosnę tego roku. Aplikacje złożyły 23 gminy z 18 powiatów, ostatecznie pieniądze trafią do 18 gmin, po jednym projekcie realizowanym w danym powiecie. Maksymalne wsparcie wynosi do 50% wartości kosztów inwestycji, nie więcej niż 15 tys. zł.

Łączna kwota na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” wynosi ponad 235 tys. zł, a koszty całkowite planowanych zadań przekraczają kwotę pół miliona złotych. Pomoc trafi do 18 gmin na zakup wyposażenia, remonty i dostosowanie pomieszczeń do warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych.

latach 2022-2025 realizowany będzie II etap Inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”, w którym uczestniczyć będą gminy wybrane w I etapie. Etap ten polegać będzie na przeprowadzeniu co najmniej 6 inicjatyw edukacyjnych wpisujących się w założenia programowe.

Z kolei wójtowie czterech pierwszych samorządów gminnych z Birczy, Orłów, Tryńczy i Przeworska podpisały umowy w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. 

Pieniądze z PPOW mają w tym przypadku wspierać inicjatywy mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności sołeckie strategie odnowy wsi. Umożliwia to realizację pomysłów i inicjatyw wypływających od samych mieszkańców.

W ramach przeprowadzonego w 2021 roku naboru wpłynęło 91 wniosków. Początkowo zdecydowano o wsparciu dla 67 jednostek samorządu terytorialnego o wartości ponad 796 tys. zł. Obecnie zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu budżetu i udzieleniu dotacji dla pozostałych beneficjentów.

To wsparcie w ramach PPOW przeznaczone jest głównie na zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remonty domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch.

Przedmiotem dofinansowania jest również zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Foto  Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP