Miniatura artykułuWicemarszałek Ewa Draus była uczestnikiem pierwszego dnia konferencji poświęconej popularyzacji badań naukowych prowadzonych na terenie Karpat – Forum Carpaticum.  Rozpoczęta 21 czerwca konferencja potrwa do piątku.

 

 

Celem spotkania, które odbywa się w formule hybrydowej, jest prezentacja badań prowadzonych przez naukowców na terenie Karpat. Omawiane podczas czterodniowej konferencji wyniki dotyczą różnych obszarów. Głównymi tematami czerwcowej edycji Forum Carpaticum są kwestie dotyczące między innymi zmian klimatycznych w sektorze leśnym i rolnym, relacji wieś-miasto w kontekście zielonej infrastruktury, gospodarki wodnej na terenie Karpat, czy zarządzania gruntami.

Wicemarszałek Ewa Draus mówiła podczas swojego wystąpienia o szansie, jaką dla regionu karpackiego będzie powołanie Strategii Karpackiej, która zapewni temu obszarowi spójny i zrównoważony rozwój. Wynika to z faktu, że społeczności zamieszkujące teren Karpat mają bogatą, wspólną historię oraz tożsamość a także podobne cele i interesy. Ich realizacja w oparciu o Strategię Karpacką pozwoli na szybszy rozwój przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

Trwająca od 20 lat współpraca na różnych poziomach – zarówno instytucjonalna czyli na poziomie rządowym, samorządowym, jak i ta mniej sformalizowana realizowana poprzez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców – sprawiła, że zrodziła się potrzeba stworzenia modelu zrównoważonego rozwoju dla całego obszaru karpackiego, niezależnie od granic administracyjnych – mówiła podczas swojego wystąpienia wicemarszałek Ewa Draus.

Efektem tej współpracy i wspólnych dążeń, jak podkreślała wicemarszałek Ewa Draus, było rozpoczęcie prac nad powołaniem Strategii Karpackiej.

Ta strategia obejmuje wspólną wizję synergicznego i zrównoważonego rozwoju – zapewniła Ewa Draus.

Uczestnikiem konferencji był także Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, który omówił efekty funkcjonujących w Unii Europejskiej makroregionalnych strategii, podkreślając, że ich cele i priorytety są podobne oraz nawzajem się przenikają.

Wszystkie strategie koncentrują się na kilku wybranych obszarach, czyli przedsiębiorczości, ochronie środowiska, połączeniach komunikacyjnych i zarządzaniu oraz współpracy. Uważamy, że w ramach Strategii Karpackiej powinniśmy się skupić na specyfice obszaru górskiego – drugiego co do wielkości łańcucha górskiego w Europie – powiedział Paweł Wais, zaznaczając, że Karpaty zasługują na własna strategię makroregionalną.

Teskt: M. Konopka
Zdjęcia: A. Magda
Biuro Prasowe UMWP