Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura artykułu

Dyskusje, prezentacje i nagrody dla samorządowców – tak w skrócie wyglądał Dzień Samorządu Terytorialnego na Podkarpaciu. Na uroczystości, które miały miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce, na zaproszenie marszałka województwa Władysława Ortyla przybyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, radni samorządów różnych szczebli z województwa podkarpackiego.

Obchody rozpoczęła msza święta, która odbyła się w Kaplicy im św. Jana Pawła II w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”, koncelebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Adama Szala. Słowo do samorządowców skierował ksiądz dr Piotr Mierzwa, Kapelan Kaplicy.

Z okazji święta samorządowców przygotowano konferencję rozpoczynającą dyskusję na tematy związane z samorządnością, którą oficjalnie otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl - Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Marszałek powitał zgromadzonych na sali gości i skierował do nich słowo wstępne:

Samorząd współpracuje z wieloma różnymi instytucjami i myślę, że w tym naszym spotkaniu w tej wspólnej pracy jest jeden cel, z którego możemy być wszyscy dumni. Święto samorządu jest dla nas niezwykle ważne, bo cały rok intensywnie pracujemy w różnych warunkach, w różnych sytuacjach. Tworząc te małe wspólnoty musimy wychodzić na zewnątrz, chociaż często jesteśmy bardzo blisko mieszkańców, zwłaszcza samorząd gminny, czy powiatowy. Dlatego właśnie często potrzebujemy tej rozmowy między sobą – powiedział Władysław Ortyl.

Marszałek nawiązał do lat dziewięćdziesiątych, kiedy odradzał się samorząd terytorialny:

Dzień Samorządu Terytorialnego nawiązuje do pierwszych wyborów samorządowych z 1990 roku, kiedy została przywrócona samorządność. Cieszymy się, że ten rozwój samorządowy nastąpił w tej trójstopniowej skali. Myślę, że samorządy mogą poszczycić się dziś ogromnym wkładem w rozwój gospodarczy swoich regionów, ale także w rozwój demokracji. Bez wątpienia mamy duży wpływ na politykę regionalną i lokalną – zaznaczył Władysław Ortyl.

Marszałek Ortyl zwrócił także uwagę na wyzwania stojące przed samorządami:

Dziś samorząd terytorialny w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami. W ubiegłym roku nas wszystkich dotknęła pandemia koronawirusa, która odcisnęła znaczne piętno na naszym dotychczasowym życiu. Ograniczenie aktywności społecznej na wielu różnych płaszczyznach przełożyło się także na nasze lokalne społeczności. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi współcześnie stoimy, to odbudowa naszej gospodarki – powiedział.

Złożył też życzenia wszystkim samorządowcom:

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, pragnę złożyć na ręce wszystkich Samorządowców Województwa Podkarpackiego wyrazy uznania za dotychczasową, ciężką pracę na rzecz swoich Małych Ojczyzn. Dlatego życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów w dalszej działalności na rzecz lokalnych społeczności, skuteczności w działaniu i nowych inicjatyw, a także wdzięczności mieszkańców otrzymywanej za codzienną pracę - zakończył marszałek.

Oprócz przedstawicieli samorządów z terenu województwa podkarpackiego, udział w obchodach w Jasionce wzięli między innymi: parlamentarzyści - Teresa Pamuła, Tadeusz Chrzan, Krystyna Skowrońska, Piotr Uruski oraz Wiesław Buż, a także wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz. Oprócz marszałka Władysława Ortyla, Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali także: wicemarszałkowie - Ewa Draus i Piotr Pilch oraz członkowie zarządu Anna Huk i Stanisław Kruczek.

Służby mundurowe reprezentowali między innymi: insp. Dariusz Matusiak – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, Dariusz Słota - Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Robert Kielar – zastępca komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Henryk Moskwa – nadinspektor w stanie spoczynku, były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, Marek Marecki – Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie, nadbryg. Andrzej Babiec - komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz pułk. Marek Grabek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie.

Nie zabrakło także przedstawicieli duchowieństwa w osobach: Jan Szczupak - proboszcz parafii Świętego Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie, ks. Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ksiądz Andrzej Stopyra - proboszcz Parafii Konkatedralnej i Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego. W konferencji udział wzięli także: Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz Janusz Magoń, wiceprezes zarządu PGE Obrót S.A.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrała Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP, która bezpośrednio zwróciła się do przedstawicieli samorządów:

To Wy – drodzy Samorządowcy załatwiacie wszystkie najważniejsze sprawy od tych najmniejszych do największych. Pomagacie i pilnujecie porządku, zasługa jest dla Was bardzo wielka. Chciałam Wam podziękować za Waszą pracę na rzecz Małych Ojczyzn. Dla nas wszystkich najważniejsze jest dobro naszych mieszkańców, naszych obywateli. Dziękuję Wam za służbę i współpracę i liczę, że ta współpraca będzie dobra dla naszej Ojczyzny - powiedziała poseł Teresa Pamuła.

Obchody były także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych oraz nagród Wojewody Podkarpackiego. Brązowym Krzyżem Zasługi przyznawanym przez Prezydenta RP na wniosek Wojewody Podkarpackiego zostali odznaczeni: Bogusław Sławicki, ksiądz Andrzej Stopyra oraz Zenon Swatek. Nagroda specjalna - Podkarpacki Samorządowiec Bliski Rodzinie „Amicus Familiae” przyznawana przez Wojewodę Podkarpackiego przypadła z kolei Stanisławowi Rokoszowi, wójtowi Gmina Dębica. Odznaczenia wręczyła Jolanta Sawicka, Wicewojewoda Podkarpacki.

Funkcja urzędnika to służba, która wymaga w wielu obszarach dużej kompetencji i specyficznych cech osobowości. Na pewno będą to cechy, jak: cierpliwość, opanowanie, empatia, bo na co dzień spotykacie się Państwo z osobami, które mają różne problemy i potrzebują naszej pomocy – mówiła wicewojewoda.

Święto Samorządu Terytorialnego stało się okazją do wręczenia już po raz dwudziesty pierwszy Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, którą przyznaje Centrum Promocji Biznesu. W kategorii „Gmina” – nominację dostały: Jawornik Polski, Jodłowa, Tryńcza, Tuszów Narodowy i Wojaszówka. Decyzją Kapituły w tej kategorii najlepszą gminą została Tryńcza. Nagrodę w postaci statuetki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz pióra Prezydenta RP Andrzeja Dudy, otrzymał wójt Ryszard Jędruch.

W kategorii „Gmina miejska/ Miasto” nominowanie zostały: Głogów Małopolski, Nisko, Radomyśl Wielki, Zagórz i Rzeszów. Laureatem w tej kategorii został natomiast Głogów Małopolski. Z kolei w kategorii „Starostwa” nominowane zostały powiaty: jarosławski, jasielski, niżański, rzeszowski i sanocki. Statuetka oraz pióro Prezydenta RP trafiło do Roberta Bednarza, starosty powiatu niżańskiego.

Wyróżnienie „Podkarpacki Lider Samorządności” trafiło do następujących samorządów: Miasto Rzeszów, powiat jarosławski oraz powiat rzeszowski. Wyróżnienie w kategorii „Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego” otrzymało Miasto Rzeszów, wyróżnienie w kategorii „Opieka senioralna i wczesnorozwojowa” otrzymała gmina Tryńcza, natomiast wyróżnienie w kategorii „Wizerunek samorządu w sieci Internet” trafiły do: powiatu jarosławskiego, Miejsca Piastowego, Gminy Dydnia, Gminy Miejskiej Boguchwała oraz Gminy Zagórz.

Patronat nad 21. edycją Podkarpackiej Nagrody Samorządowej objęli – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głównymi mecenasami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej są: Orlen Upstream, ZETO Rzeszów oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Wykład okolicznościowy dotyczący Krajowego Planu Odbudowy wygłosiła wicemarszałek Ewa Draus, która podkreślała znaczenie tego programu dla rozwoju podkarpackiej gospodarki:

Krajowy Plan Odbudowy stanowi narzędzie wspierania zmian społeczno-gospodarczych w dłuższej perspektywie czasowej poprzez komplementarność do instrumentów Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i programów krajowych. To kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jest on istotną szansą dla regionów na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie łagodzenia skutków pandemii oraz budowania odporności na kolejne lata. Samorząd Województwa Podkarpackiego aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach prac nad Krajowym Planem Odbudowy – powiedziała wicemarszałek Draus.

Na konferencji swoje wystąpienie zaprezentował także inspektor Dariusz Matusiak - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, który mówił o kierunkach współdziałania Policji z jednostkami samorządu terytorialnego na Podkarpaciu. Nowego komendanta na scenę zaprosił marszałek Władysław Ortyl:

Miło mi przedstawić nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - inspektora Dariusza Matusiaka, który przejął stery podkarpackiej policji po nadinspektorze Henryku Moskwie. To człowiek, który ma niezwykle bogate doświadczenie w tej służbie mundurowej. Na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie każdego dnia będzie dbał o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Województwa Podkarpackiego. Przywitajmy go brawami! – powiedział marszałek.

Dariusz Matusiak jest Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie od kwietnia. W swoim wystąpieniu omówił współpracę z samorządami z terenu województwa oraz przedstawił koncepcję współdziałania w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Po prezentacji głos zabrał nadinspektor w stanie spoczynku Henryk Moskwa, który podziękował samorządowcom za zaangażowanie na rzecz wsparcia podkarpackiej policji:

Dzisiejsze święto jest dla mnie okazją do podziękowania wszystkim samorządowcom za dotychczasową współpracę. Dziękuję również marszałkowi Władysławowi Ortylowi za zaangażowanie na rzecz finansowego wsparcia podkarpackiej policji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu podkarpackich samorządów, mniejszych lub większych,odbywały się remonty budynków policyjnych. Jest wiele powiatów, na terenie których mamy nowe, lub wszystkie obiekty wyremontowane. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządów. Dziękuję samorządom także za przychylność w kwestii fundowania sztandarów policyjnych oraz za angażowanie się w działania profilaktyczne oraz organizację debat społecznych - mówił Henryk Moskwa.

Przy tej okazji obecny Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie Dariusz Matusiak oraz były komendant Henryk Moskwa wspólnie wręczyli wyróżnienie marszałkowi Władysławowi Ortylowi, będące dowodem wdzięczności za wsparcie na rzecz podkarpackiej policji.

Swoje wystąpienie zaprezentował również Janusza Magoń, wiceprezes zarządu PGE Obrót S.A. Na zakończenie konferencji odbył się koncert grupy Duet Gajda, duetu rodzinnego z podkarpackiej Olszanicy, który prezentuje utwory folkowe jak również rozrywkowe we własnych aranżacjach. Goście mieli szansę wsłuchać się w utwory: „Mamo moja”, „The winner takes it all”, „Ajde Jano”, „Pod dachami Paryża” oraz „Karczmareczka:.

Organizatorem wydarzenia było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Centrum Promocji Biznesu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna NOWINY oraz Dwumiesięcznik Podkarpacki VIP Biznes i Styl.

Tekst: D. Kozik

Fot. A. Magda

Wideo: M. Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego