Miniatura artykułuO pomocy dla Ukrainy w czasie pandemii, wzmocnieniu praw pracowniczych w kontekście Szczytu społecznego w Porto oraz wsparciu dla wspólnot Afryki dla pokonania pandemii – mówił marszałek Władysław Ortyl w czasie 144. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Gospodarz Podkarpacia zabrał na niej głos jako przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Sesja plenarna została przewidziana na trzy dni i odbywa się w formie zdalnej. Obrady otworzył premier Portugalii Antonio Costa, bo to właśnie Portugalia sprawuje w tej chwili prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Gościem sesji był także przewodniczący Parlamentu  Europejskiego David – Maria Sassoli.

W czasie międzynarodowej debaty zabrzmiały glosy wielu doświadczonych europejskich polityków, wśród nich głos gospodarza Podkarpacia, marszałka Władysława Ortyla. Wziął on udział w debacie poświęconej prezydencji Portugalii w EU i walki z pandemią. Marszałek Ortyl zaprezentował stanowisko Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. 

Gospodarz Podkarpacia podkreślił bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Portugalią, dwóch krajów na podobnym stadium rozwoju gospodarczego, dla których jednym z wyzwań jest geopolityczne położenie na krańcach Unii Europejskiej, której stanowią jej zachodnią i wschodnią granicę.

W zjednoczonej Europie musimy szukać porozumienia i wspólnych punktów odniesień nie tylko z najbliższymi sąsiadami, lecz również tymi najbardziej od nas oddalonymi w sensie geograficznym. Tylko takie podejście zapewni naszym obywatelom bezpieczeństwo i dobrobyt – podkreślał  marszałek Ortyl.

W swym wystąpieniu odniósł się do kwestii pomocy dla zatrzymania pandemii w Afryce, ukazując potrzebę konkretnych działań w tym obszarze.

Jednym z mniej podkreślanych priorytetów Prezydencji portugalskiej jest zacieśnienie relacji z Afryką. Grupa EKR w Parlamencie Europejskim zorganizowała przed dwoma tygodniami kolejny raz szczyt Unia-Afryka. Jednym z jego konkluzji było wezwanie Komisji Europejskiej i państw członkowskich do wspierania jednostek samorządu terytorialnego w Afryce jako skutecznej metody pomocy w walce z pandemią. Chodzi przede wszystkim o wysyłanie pomocy medycznej i dostaw leków – zwracał uwagę marszałek.

Zaapelował w swym wystąpieniu do uczestników sesji o zainteresowanie i kontynuowanie pomocy dla Ukrainy, która zmagając się z pandemią, musi stawiać czoła wojnie z Rosją

Apeluję, by troszcząc się o sąsiedztwo Europy, interesować się również sytuacją na Wschodzie. Szpitale w sąsiadującej z Unią Europejską Ukrainie są przepełnione. W poprzednim miesiącu hospitalizowano tam prawie 100 tys osób, najwięcej od wybuchu pandemii. Ukraina jest w szczególnie trudnej sytuacji – kraj musi ratować zarówno osoby cierpiące z powodu pandemii, jak i te, które straciły zdrowie w związku z toczącą się wojną z Rosją – mówił marszałek Ortyl - Pomoc unijna dla Ukrainy umożliwiła temu krajowi wcześniejsze rozpoczęcie kampanii szczepionkowej, a niektóre unijne regiony udzielają bilateralnego wsparcia regionom ukraińskim w zakresie dostaw sprzętu medycznego. Ta pomoc powinna być kontynuowana – dodał.

Marszałek odniósł się także do Szczytu Społecznego w Porto, który odbędzie się 7 maja. - Życzyłbym sobie, by wypracowane tam rozwiązania gwarantowały wzmocnienie praw pracowniczych, a jednocześnie nie ograniczały konkurencyjności żadnego z krajów członkowskich. To trudny do wypracowania kompromis, ale życzę Panu Premierowi aby udało się go osiągnąć – zakończył swe wystąpienie gospodarz Podkarpacia, przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – Władysław Ortyl.

Tekst i Foto Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Biuro Prasowe UMWP