Miniatura artykułuZespół z PBGiTR zajął II miejsce w ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych. Konkurs organizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

 

 Miejsce na podium zajął zespół pod kierownictwem Stanisława Grefenheima za opracowanie projektu scalenia gruntów obiektu Pruchnik w powiecie jarosławskim o powierzchni 1991,11  ha. Nagrodzeni zostali: Marek Fudali-Kierownik Pracowni Terenowej, Stanisław Grefenheim - geodeta projektant, Maria Kawaliło, Andrzej Kuźniar, Grzegorz Serwański, Krzysztof Iwański, Piotr Liszewski, Krzysztof Kozioł, Paweł Kopeć, Kamil Kisiel, Bartłomiej Fudali, Waldemar Pańko, Krzysztof Kiszka Piotr Bańkowski. Prowadzone przez pracowników Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie scalenia gruntów finansowane były ze środków wspólnotowych w ramach PROW 2014-2020.

Gratulacje pracownikom biura geodezji złożył wicemarszałek Piotr Pilch:

Państwa sukcesy są sukcesami całego biura geodezji, ale też i całego województwa. Wiemy już, że te scalenia będą kontynuowane, będą na nie środki unijne. To dobra wiadomość, bo rozdrobnienie gospodarstw jest u nas ciągle duże – powiedział wicemarszałek Pilch.

Do gratulacji dołączyła się Zofia Kochan, dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem:

To jest praca specjalistyczna, zespołowa. Gratuluję wyników.

Scalenia służą budowaniu pozytywnego wizerunku województwa podkarpackiego, kształtują prawidłową strukturę przestrzenną gospodarstw rolnych, która jest jednym z podstawowych warunków efektywności ekonomicznej – podkreślał Stanisław Grefenheim.

Pracownicy biura geodezji od wielu lat są nagradzani w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

Do końca 2020 roku biuro prowadziło scalenia gruntów na terenie 8 powiatów w 42 miejscowościach:

jarosławskiego (9 miejscowości),

jasielskiego (3 miejscowości),

leżajskiego (5 miejscowości),

mieleckiego (2 miejscowości),

przemyskiego (2 miejscowości),

przeworskiego (17 miejscowości),

rzeszowskiego (3 miejscowości),

tarnobrzeskiego (1 miejscowość).

Prace na kwotę  prawie 64 mln zł obejmowały łącznie powierzchnię 29 928,91 ha

Celem konkursu jest propagowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa związanych z tworzeniem m.in. korzystniejszych warunków gospodarowania.

Konkurs przyczynia się do systematycznego doskonalenia jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym w tym promowania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń zdobytych przy realizacji scaleń gruntów. Ostatnia – 44. edycja, była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach ostatniej edycji konkursu, podczas pięciu posiedzeń Sądu Konkursowego w dniach 1-9 grudnia 2020 r. ocenie poddano prace scaleniowe zakończone w latach 2018-2020.

Biuro Prasowe UMWP