Miniatura artykułuPodkarpacie stawia na rowerową turystykę, dlatego uczestniczy w projekcie OUR WAY – Zielone Szlaki. Ma on promować turystykę rowerową, zdrowy styl życia i wspierać rozwój lokalnych społeczności poprzez rozwój turystyki. O wyzwaniach i planach dotyczących projektu rozmawiano podczas konferencji „Learning from Experience”.
 
 
W konferencji udział wzięło ponad 70 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, NGO oraz osób ze środowisk zaangażowanych w rozwój i promocję ekoturystyki w Województwie Podkarpackim. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z dziedziny ekoturystyki, turystyki rowerowej, szlaków greenways. Gościem specjalnym była Mercedes Muñoz – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways z Hiszpanii. Spotkaniu przewodniczył Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 
Podczas spotkania zaprezentowany został m.in. Plan działania, opracowany z udziałem członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Programem Interreg Europe 2014-2020. Mówiono również o efektach, jakie ma przynieść realizacja projektu OUR WAY na Podkarpaciu. Jednym z nich ma być utworzenie otwartej roboczej grupy, do której każdy przedsiębiorca, uczelnia, samorządowiec, osoba zainteresowana turystyką będzie mogła przystąpić. Grupa będzie pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi turystyki rowerowej na Podkarpaciu, która wpisuje się w inteligentną specjalizację regionu „Jakość życia”.
 
Powstanie również koncepcja rozwoju zielonych szlaków greenways i  regionalnych tras rowerowych oraz Polityka Rowerowa Województwa Podkarpackiego, a  także dokumentacja techniczna i projektowa tras rowerowych w Bieszczadach z połączeniem ich ze szlakiem Green Velo.
 
Te działania ułatwią powstawanie szlaków i tras rowerowych oraz szlaków greenways w kolejnych okresach programowania – podkreślał na spotkaniu członek zarządu Stanisław Kruczek.
 
Podkarpacie uczestniczy w projekcie od 2018 roku. Jego zakończenie jest planowane na listopad 2022 roku. Projekt jest wspófinansowany z Programu Interreg Europe na lata 2014-2020.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach internetowych:interregeurope oraz Podkarpackie.