Miniatura artykułuTakie starania czynią władze Politechniki Rzeszowskiej, której od 1974 roku patronem jest właśnie Ignacy Łukasiewicz. To jeden z tematów poruszonych na spotkaniu marszałka Władysława Ortyla z rektorem uczelni prof. Piotrem Koszelnikiem.

 

  W przyszłym roku przypada 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza oraz 140. rocznica jego śmierci. Władze Politechniki Rzeszowskiej chcą, aby Sejm RP ustanowił rok 2022 rokiem Łukasiewicza. Senat uczelni przyjął już w tej sprawie uchwałę. Wyraził w niej również poparcie dla idei uhonorowania pośmiertnie Łukasiewicza Orderem Orła Białego. W tej sprawie uczelnia wysłała już pisma do Marszałka Sejmu i Prezydenta RP.

Między innymi o tym rozmawiali przedstawiciele uczelni na spotkaniu z marszałkiem Ortylem.  Oprócz rektora Piotra Koszelnika w spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Ostasz – prorektor ds. studenckich, Jerzy Pająk – dyr. Centrum Sportu Akademickiego PRz oraz jego zastępca Grzegorz Sowa.

Zależy nam na tym, aby uczcić i uhonorować naszego patrona Ignacego Łukasiewicza, który był nie tylko wybitnym naukowcem, ale także działaczem niepodległościowym i społecznikiem – mówił rektor Piotr Koszelnik.

Władze uczelni chcą też wspólnie z samorządem województwa wystąpić do Polskiego Komitetu ds. UNESCO o honorowy patronat nad przyszłorocznymi obchodami. Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali także działania, jakie chcą podjąć w ramach roku Łukasiewicza.

Marszałek bardzo przychylnie odniósł się do propozycji, Również samorząd województwa planuje, aby w przyszłym roku godnie uczcić okrągłą rocznicę tego wielkiego Polaka. Przypomnijmy, że planowane jest oddanie Podkarpackiego Centrum Nauki, któremu patronował będzie Ignacy Łukasiewicz.

Drugim tematem poruszonym na spotkaniu była propozycja utworzenia Eurokarpackiego Centrum Ratownictwa Powietrznego i Bezpieczeństwa Portów Lotniczych. Centrum przy lotnisku to inicjatywa uczelni, choć z podobną wyszedł już podkarpacki GOPR i władze uczelni chcą połączyć siły. W centrum miałyby się odbywać treningi oraz praktyczne i teoretyczne szkolenia ratowników lotniczych, górskich, wysokościowych, wodnych i medycznych. Z usług centrum mogłyby korzystać także służby ratownicze innych państw karpackich np. Słowacji czy Ukrainy.

Region karpacki potrzebuje skoordynowanych działań ratowniczych, wspólnych szkoleń ratowników, aby sprawniej nieść pomoc mieszkańcom tego obszaru. Podejmujemy już od jakiegoś czasu jako województwo takie inicjatywy, ale działalność centrum szkoleniowego na pewno przyczyniłaby się do jeszcze większej profesjonalizacji w tym zakresie – mówił marszałek Ortyl.

Ostatnią kwestią poruszoną podczas spotkania było finansowanie sportu akademickiego na Politechnice Rzeszowskiej.

Monika Konopka

Fot. Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP