Miniatura artykułuPolityka spójności, Krajowy Plan Odbudowy, wsparcie dla obszarów wiejskich oraz łańcuchy dostaw po pandemii – to główne tematy poruszane podczas Konwentu Marszałków RP, który odbywa się w trybie on-line. W konwencie, któremu przewodniczy województwo podlaskie udział biorą marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch.

 

 Oprócz przedstawicieli województw udział w dyskusji biorą także: Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Sławomir Gadomski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Ryszard Bartosik - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Miguel Gil Tertre - dyrektor wydziału „Semestr Europejski, Strategiczne Inwestycje Europejskie & Spójność”, Sekretariat Generalny w Komisji Europejskiej, Christopher Todd – dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, Adrian Malinowski - komisarz generalny sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, Marcin Wolak - prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, Magdalena Stefańska - kierownik działu programowego Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jednym z pierwszych tematów poruszanych na konwencie była kwestia wspólnych przepisów Unii Europejskiej dotyczących obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku cyfrowym, tzw. Digital Services Act. Głos w tej sprawie zabrał Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Dla premiera Mateusza Morawieckiego kwestie cyfrowe i dostępu do jednolitego rynku cyfrowego, ale także kwestie położenia dostawców usług cyfrowych, czy też obywateli, którzy funkcjonują w ramach wspólnego rynku, są niezwykle ważne, bo współcześnie determinują nasze codzienne życie. Pandemia przyspieszyła zinformatyzowanie społeczeństwa i spowodowała, że wszyscy o wiele głębiej staliśmy się cyfrowymi obywatelami, którzy załatwiają swoje codzienne sprawy przez internet. Rok 2020 był rewolucyjny w zakresie cyfryzacji naszego kraju, a społeczeństwo polskie chce korzystać z rynku cyfrowego i załatwiać swoje sprawy przez internet – mówił sekretarz stanu.

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce to kolejny temat podejmowany na konwencie, któremu bliżej mogli przyjrzeć się marszałkowie. Dyskusji w tej kwestii przewodniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:

22 lutego zakończyliśmy konsultacje projektu umowy partnerstwa, w tej chwili jesteśmy w trakcie weryfikacji zgłoszonych uwag, które do tej umowy wpłynęły. W sumie odbyło się szesnaście spotkań regionalnych. Wzięło w nich udział trzy tysiące dwieście osób, zgłoszono też ponad pięć tysięcy uwag. Planujemy, aby w czerwcu umowa partnerstwa została skierowana do Rady Ministrów, w kwietniu lub w maju zostanie ona skierowana do Komitetu do spraw Europejskich, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfrowych oraz stałego Komitetu Rady Ministrów, a także do opinii Komitetu Koordynacyjnego Polityki Rozwoju. Równolegle nad pracami nad umową partnerstwa trwają prace nad programami krajowymi i regionalnymi i po przyjęciu umowy partnerstwa przez Radę Ministrów, co może nastąpić w trzecim kwartale tego roku, nastąpi przyjęcie programu - w przypadku programów krajowych przez Radę Ministrów, a w przypadku programów regionalnych przez zarządy województw.

Następnie programy zostaną przekazane do Komisji Europejskiej, wtedy rozpoczniemy formalnie negocjacje. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania programów może to się odbyć w trzecim kwartale tego roku – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W dyskusji udział  bierze marszałek Władysław Ortyl, który odniósł się do zasady subsydiarności:

Chciałbym skomentować jedną rzecz, która ma miejsce w naszych rozmowach, a dotyczy sumowania środków, które trafiają do naszych regionów na przykład z Polski Wschodniej, czy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że są to programy i środki, które rozwiązują zupełnie inne problemy, których nie ma w pozostałych regionach, dlatego nie możemy ich sumować. Pamiętajmy, że polityka spójności realizuje zasadę solidarności i bądźmy solidarni, nie zazdrośćmy nikomu, tylko myślmy i przygotowujmy się projektowo, bo przed nami naprawdę duże środki i trzeba myśleć, jak je wykorzystać – powiedział marszałek.

Sekretarz Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła także założenia Krajowego Planu Odbudowy, który służy tworzeniu miejsc pracy i odbudowie polskiej gospodarki. Główne obszary wsparcia w ramach programu to: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność.

Sławomir Gadomski –  podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia swoje wystąpienie poświęcił  zmianom w zakresie funkcjonowania szpitali w Polsce z perspektywy województw, a Ryszard Bartosik - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił o wsparciu dla rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej. Marszałkowie wysłuchają także wystąpienia Adriana Malinowskiego – komisarza generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, który powie o stanie przygotowań do udziału w wystawie, w tym realizacji Programu Promocji Regionalnej Expo Dubaj 2020.

Na zakończenie Marcin Wolak - prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego omówi tematykę międzynarodowych łańcuchów dostaw po pandemii, a Magdalena Stefańska - kierownik działu programowego Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża opowie o technicznych i prawnych możliwościach współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża z województwami.

Na zakończenie konwentu marszałkowie będą głosować nad przyjęciem sześciu stanowisk:

1. Stanowisko w sprawie funkcjonowania modułu sprawozdawczości w elektronicznej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2. Stanowisko w sprawie ustalania wysokości zaległości z tytułu opłaty recyklingowej;

3. Stanowisko w sprawie likwidacji utrudnień dla firm budowlanych eksploatujących instalacje;

4. Stanowisko w sprawie przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

5. Stanowisko w sprawie zapewniania województwom dodatkowych środków Funduszu Kolejowego i rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2022 – 2030;

6. Stanowisko zespołu merytorycznego do spraw turystyki

W czasie obrad dyskutowano także o międzynarodowych łańcuchach dostaw po pandemii oraz możliwościach jakie wynikają z tego dla polskich firm. Prezentację poświęconą tej kwestii zaprezentował Marcin Wolak prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, polskiego think tanku branży TSL.

Projekt Umowy Partnerstwa był jednym z kluczowych tematów poruszonych podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. Na koniec obrad  marszałkowie zdecydowali się - po krótkiej dyskusji - przyjąć stanowisko, przygotowane przez zespół ekspercki ds. Krajowej i Europejskiej Polityki Strukturalnej ZW RP , dotyczące projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.

To ważne, aby głos konwentu marszałków, nasz wspólny głos - zaistniał, aby go nie zabrakło.   Oczywiście, jako regiony między sobą konkurujemy, ale pewne sprawy są uniwersalne i równie ważne dla nas wszystkich. Udało nam się wypracować rozsądny kompromis i dobrze, że ten konsensus osiągnęliśmy - mówił na temat stanowiska marszałek Władysław Ortyl.

We wspólnym stanowisku marszałkowie polskich regionów wnioskują między innymi o uwzględnienie w treści Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027  przewidywanego zastosowania dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa, szczególnie w modelach finansowania projektów JST oraz współfinansowanych z EFS+. 

Tekst i fot.: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP