Miniatura artykułuWiele inwestycji trwa, wiele kolejnych przygotowujemy, aby móc jak najlepiej wykorzystać pieniądze, jakie pojawią się w nowej perspektywie UE 2021-2027 – mówił wicemarszałek Piotr Pilch podczas VIII Konferencji PKG online, poświęconej najważniejszych inwestycjom kolejowym w Polsce i na Podkarpaciu.

 

  Punktem wyjścia do dyskusji były założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu 2030, czyli dokumentu planistycznego, który ma służyć wzrostowi  gospodarczemu Polski, poprzez – między innymi - zwiększenie dostępności transportowej różnych zakątków kraju.  Ten cel ma zostać osiągnięty między innymi dzięki budowie zintegrowanej, powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjności gospodarki.

Realizujemy w Polsce rekordowy program inwestycji kolejowych, jest on w trakcie, efekty już widać, a będą dużo większe – mówił dr Jakub Majewski, analityk i ekspert w zakresie logistyki, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. – Niestety był czas, kiedy kolej degradowano, a linie zamykano. Ten „dołek” jest już za nami. Polska jako część UE stawia na kolej i realizuje inwestycje zarówno w kontekście dużych korytarzy transportowych, jak i rozwoju sieci aglomeracyjnej. Coraz wyraźniej widać kolej jako realną alternatywę komunikacji – mówił ekspert.

O priorytetach inwestycyjnych, jakie przeświecają PKP PLK na najbliższe lata mówił Tadeusz Sobotnik, dyrektor Biura Strategii PKP PLK.

Na perspektywę unijną 2021 - 2027 zakładamy takie ustawienie naszych priorytetów inwestycyjnych aby działały one zarówno w skali makro i regionalnej. Z jednej strony widzimy to jako kontynuację budowy sieci europejskiej w ramach TeNT, ale także rozwój kolei w regionach dla efektywnego funkcjonowania kolei aglomeracyjnej, dostosowanie linii dla parametrów ruchu pasażerskiego i towarowego – mówił dyrektor Sobotnik.

Podczas dyskusji, w czasie której obserwujący debatę mogli online zadawać pytania, eksperci rozważali kwestie najważniejszych inwestycji kolejowych, jakie dzieją się i dziać będą na Podkarpaciu w najbliższych latach. 

Cieszymy się, że w nowej perspektywie unijnej są wreszcie tak duże środki na kolej. W ramach Zielonego ładu, który promuje UE będzie też wiele pieniędzy na ten środek transportu, tak aby była to prawdziwa alternatywa wobec innych sposobów podróżowania – nawet jako konkurencja dla lotnictwa – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch, odpowiedzialny w  zarządzie województwa za sprawy infrastruktury, także tej kolejowej.

Podkarpacie z województw położonych na Wschodzie Polski ma dość dobrze rozwiniętą sieć, ale potrzebne są też nowe połączenia, tak jak na przykład  między Krosnem a Rzeszowem, stolica regionu powinna mieć szybkie połączenie z wszystkim miastami powiatowymi, trzeba tworzyć nowe linie i przystanki, tak jak się to już dzieje w regionie – czego przykładem jest linia na Jasionkę  - mówił ekspert dr Majewski z UW.

Uczestnicy debaty dyskutowali o tym, jak ważna dla otwarcie regionu w stronę stolicy jest elektryfikacja linii 71 Ocice na trasie Rzeszów Warszawa.

Duża części trasy w stronę Ocic nie była zelektryfikowana, było wiec wiele pracy przy tym. Teraz projekt jest bardzo zaawansowany, kosztuje 67 mln złotych, a dodatkowo wykonywane są tzw. mijanki – jak w Majdanie Królewskim. To kolejne 16 mln złotych. Chcemy na koniec września, aby pociągi mogły już tą zelektryfikowaną linią pojechać w stronę Warszawy - mówił wicemarszałek.

Uczestnicy konferencji mówili o planach wobec linii 108, którą jak podkreślał wicemarszałek Pilch region chciałby wydłużyć do Ustrzyk Dolnych, aby w ten sposób otworzyć jeszcze szerzej dla turystów Bieszczady.

W czasie konferencji podkreślano znaczenie rewitalizacji linii kolejowej nr 25 Padew - Mielec -  Dębica. 

Projekt o wartości 300 mln złotych spowodował, że Mielec przestanie  być czerwonym punktem na mapie Polski i zyska szybsze połączenie ze stolicą regionu. Zadeklarowaliśmy 4 pary pociągów,, aby można było szybciej z Mielca dostać się do Rzeszowa. Pociągi  mają ruszyć już na jesieni – zaznaczył wicemarszałek.

Dziś 80 procent to kolej elektromobilna, niewiele nam brakuje, aby był to naprawdę najczystszy środek transportu, choć już dziś można wsiąść do elektrycznego i w ten sposób wspierać ochronę klimatu – mówił dr Jakub Majewski.  

Duża część konferencji poświęcona została programowi Kolej+, którego celem jest uzyskanie i usprawnienie połączenia kolejowego miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi, a tym samym zmniejszenie wykluczenia transportowego tych miejscowości.

Samorząd województwa do Programu Kolej + zgłosił 10 projektów, z czego aż polowa znalazła się na drugim etapie programu. Uznanie zyskały projekty: budowy dodatkowego przystanku kolejowego na linii L-25 Padew – Mielec - Dębica w zakresie zgłaszanym przez lokalne JST – Przecław, budowy dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 74 w miejscowości Sobów Osiedle, budowy dodatkowego  przystanku kolejowego na linii L-91 w miejscowości Zawada koło Dębicy, a także projekty liniowe: rewitalizacja linii kolejowej L-101 Munina – oraz budowa nowej linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło.

Część projektów które zgłosiliśmy pierwotnie dotyczyła budowy nowych przystanków , między innymi w Mielcu , czy Medyce. Projekty te zostały zakwalifikowane do programu zaproponowanego przez prezydenta RP, więc w naturalny sposób tam zostały przesunięte – zaznaczył wicemarszałek Pilch.

W czasie konferencji podjęty został także temat projektów kolejowych zgłoszonych do Krajowego  Planu Odbudowy,  gdzie znalazły się inwestycje kolejowe dla Podkarpacia, wśród których są te na liniach 166, 101 oraz zakup taboru 10 sztuk czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) a także 5 sztuk trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem hybrydowym.

Cieszy mnie bardzo, że samorządy wojewódzkie zaczęły wpisywać inwestycje te kolejowe i te w tabor kolejowy tak wysoko wśród swoich priorytetów, rozumiejąc jak regiony powinny się rozwijać – podkreślał ekspert, dr Jakub Majewski. 

Na zakończenie debaty jej uczestnicy mówili o szprychach kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego. W województwie podkarpackim w ramach Programu CPK ma powstać 155 km dwóch nowych linii kolejowych. Pierwsza z nich, czyli linia nr 58 (Łętownia – Rzeszów) skróci czas przejazdu pomiędzy stolicą województwa a tzw. Czwórmiastem (Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz, Nisko) oraz zapewni najszybsze połączenie Podkarpacia z Warszawą, Z kolei linia 122 z Rzeszowa do Sanoka ma polepszyć skomunikowanie Bieszczadów ze stolicą.

Tekst Aleksandra Gorzelak -Nieduży

Foto Monika Konopka  

Biuro prasowe UMWP