Miniatura artykułuCzy lockdown może być nudny dla dzieci i młodzieży? Okazuje się, że nie na Podkarpaciu. Ponad 7,5 tysiąca uczniów z naszego regionu skorzystało ze specjalnego programu edukacyjno-kulturalnego. Pomysłodawcą był Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 

 

Biorąc pod uwagę ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek kulturalnych oraz systemu oświaty, zarząd województwa w ubiegłym roku zdecydował o włączeniu się we wsparcie szkół i placówek edukacyjnych poprzez specjalne przedsięwzięcie, do realizacji którego zaproszono: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów oraz rzeszowski oddział Telewizji Polskiej. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w marcu 2020 roku.

W ramach wspólnej inicjatywy, w okresie od kwietnia do grudnia 2020 roku zrealizowano program, który miał na celu umożliwienie kreatywnej pracy dzieciom i młodzieży w ich miejscach zamieszkania, poprzez współpracę w trybie online z twórcami, ekspertami, artystami i dziennikarzami. We wszystkich projektach uczestniczyło 139 szkół, w tym: 107 podstawowych i 32 ponadpodstawowych, prawie 160 nauczycieli oraz ponad 7,5 tys. uczniów.

To duży sukces. Jesteśmy zadowoleni z efektów tych wszystkich przedsięwzięć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że lockdown jest szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, dlatego to właśnie z myślą o nich zawarliśmy porozumienie z instytucjami, które miały zadbać o ich edukację i kontakt z kulturą - podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zrealizował w ramach porozumienia trzy projekty. Jednym z nich były „Warsztaty teatralne” zorganizowane w trybie online. Polegały one na wspólnej pracy nad wybranym tekstem literackim - aktorów Teatru oraz grup złożonych z uczniów i szkolnego koordynatora. Wśród wybranych tekstów największą popularnością cieszyły się: Balladyna Juliusza Słowackiego, poezja Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, Zemsta Aleksandra Fredry, a także utwory Adama Mickiewicza. „Teatr w domu” - to z kolei spektakle on-line dedykowane zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Najmłodsi mogli poznać historię rodziny Ulmów oraz zapoznać się z twórczością pochodzącego z Podkarpacia Zdzisława Beksińskiego.

Dużą popularnością cieszył się konkurs recytatorski „Polska poezja religijna”. Był on prowadzony przez aktorów teatru i polegał na przygotowaniu przez uczniów prezentacji wybranych tekstów poetyckich, a następnie nagraniu ich do oceny. Do najczęściej wybieranych utworów należały wiersze: Karola Wojtyły, ks. Jana Twardowskiego, Juliana Tuwima, ale także utwory Czesława Miłosza, Kazimierz Przerwy-Tetmajera, czy Edwarda Stachury.

Do udziału we wszystkich trzech zadaniach zgłosiło się aż 288 placówek
z Podkarpacia. Wiele z nich było zainteresowanych pracą przy więcej niż jednym projekcie, co dało łącznie ponad 400 aplikacji.

Podkarpacka Komisja Filmowa działająca w strukturach WDK w Rzeszowie w ramach programu przeprowadziła projekt „Laboratorium Filmowe” pod hasłem „Pomysł na kreatywne wykorzystanie czasu w domu. Weź na warsztat sztukę filmową i sprawdź swoje umiejętności.” Zgłoszone do projektu, dzieci i młodzież zostały zaproszone do sprawdzenia swoich umiejętności, jako twórcy filmowi w formie konkursowej. Uczestnicy, zależnie od swoich upodobań, mieli do wyboru dwa moduły konkursowe: „Filmy amatorskie” oraz „Krytyka filmowa”. W ramach pierwszego modułu młodzi twórcy mogli zgłaszać własne filmy, stworzone dowolną techniką, o wybranej kategorii tematycznej: „Tak to widzę”, „Moje miejsce, moja rodzina”, dowolny temat. W ramach modułu „Krytyka filmowa” uczestnicy wybierali dowolny film i podejmowali próbę analizy dzieła w szerokim kontekście, z wykorzystaniem środków filmowego wyrazu oraz z zastosowaniem wybranej formy, tj. recenzji pisemnej bądź wideorecenzji.

Polskie Radio Rzeszów podjęło działania wynikające z porozumienia poprzez promowaną na antenie akcję „Twórz radio z domu z Polskim Radiem Rzeszów”. Ich efektem była emisja twórczości uczniów na antenie Radia m.in. w audycji „Wiedza z dostawą do domu”. Spośród nadesłanych 24 zgłoszeń 9 zostało zaakceptowanych, dzięki czemu doszło do emisji nagrań twórczości uczniów na antenie radiowej.

Rolą rzeszowskiego oddziału Telewizji Polskiej było informowanie dzieci i młodzieży o realizowanych projektach poprzez zapowiedzi, emisję specjalnych materiałów dziennikarskich popularyzujących program, w tym prace nad poszczególnymi projektami w ramach programu, ale także obrady jury, ogłoszenie wyników itp. TVP Rzeszów emitowała materiały dotyczące projektów w serwisie informacyjnym Aktualności, a także na swojej stronie internetowej.

Na realizację programu „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” w 2020 roku przeznaczono z budżetu województwa 50 tys. zł. Za stronę finansową przedsięwzięcia ze strony Województwa odpowiadał Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, który na podstawie zawartych umów przekazał następujące kwoty: dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 30 tys. zł, dla Polskiego Radia Rzeszów S.A. - 15 tys. zł oraz dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie - 5 tys. zł. Dodatkowo WDK w Rzeszowie poniósł koszty z dotacji podmiotowej przeznaczonej na funkcjonowanie Podkarpackiej Komisji Filmowej do kwoty 6 tys. zł, która zrealizowała projekt pn. „Laboratorium Filmowe”. Dodatkowo Samorząd Województwa Podkarpackiego zwiększył dotację podmiotową dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie o kwotę ponad 147 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z realizacją programu.

Tekst. D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP