Miniatura artykułuW Mielcu otwarto dziś nowy oddział tarnowskiej fundacji Auxilium, działającej przy diecezji tarnowskiej. Wolontariusze poradni będą udzielać bezpłatnych porad wszystkim potrzebującym mieszkańcom Mielca. Oficjalne otwarcie poprzedziła masz święta celebrowana przez JE ks. bp. Andrzeja Jeża, ordynariusza tarnowskiego. W uroczystościach uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

 

  Ponadto wśród zaproszonych gości znalazł się również poseł Fryderyk Kapinos.

Fundacja Auxilium (łac. pomoc) powstała w lutym 2019 w Tarnowie, a od listopada 2020 zarejestrowała oddział w Mielcu, który przejmie na siebie m. in. zadanie prowadzenia poradni specjalistycznej "Arka". Udzielane są w niej bezpłatne porady przez psychologów, psychoterapeutów, duszpasterzy, terapeutów uzależnień i pedagogów. Dziś oficjalnie otwarto pomieszczenia poradni po remoncie, które mieszczą się w budynku przy ul. Arczewskiego, obok kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.

Jest sporo negatywnych zjawisk, które dotykają nasze społeczeństwo. Obniżają się standardy życia psychicznego, szczególnie dzieci i młodzieży.  Tym bardziej w okresie pandemii te zjawiska nasilają się. Chcemy jeszcze bardziej naszą działalność związaną z poradnictwem rozwijać – powiedział biskup Andrzej Jeż.

Mamy doświadczenia z Tarnowa, gdzie od dwóch lat prowadzimy poradnię. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, obostrzenia spowodowały wiele trudności, w tym związanych ze zdrowiem psychicznym. Tu w Mielcu osoby potrzebujące będą mogły uzyskać pomoc. Teraz najbardziej oblegani są psychologowie i psychoterapeuci. Osoby zgłaszają się z różnymi problemami, począwszy od zaburzeń depresyjnych po różne sytuacje kryzysowe związane z obecną sytuacją. Także zgłaszają się rodzice z nasilonymi trudnościami w wychowaniu dzieci. Taka potrzeba jest wszędzie – powiedziała Agnieszka Szymańska, dyr. ds. kapitału ludzkiego fudnacji Auxilium.

Aby skorzystać z pomocy fundacji należy zarejestrować się telefonicznie, a kontakt są na stronie arka. Diecezja.tarnow.pl 

Jestem przekonany, że działalność fundacji w Mielcu przyniesie wiele korzyści dla naszej społeczności – zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i ich rodziców oraz opiekunów. Tym bardziej, że zakres działalności, obszar w jakim działa fundacja, jest bardzo duży i wychodzi znacząco poza ramy pomocy psychologicznej dla młodych ludzi. Wierzę, że Fundacja „Auxilium” będzie w naszej mieleckiej społeczności ważnym, znaczącym partnerem, a także inicjatorem wielu istotnych przedsięwzięć chociażby z obszaru kultury, edukacji czy samorządności – powiedział podczas otwarcia marszałek Władysław Ortyl.

Diecezja Tarnowska od ponad 40 lat prowadzi sieć poradni specjalistycznych (głownie psychologia, prawo i nauki pokrewne). W okresie PRL działały one spontanicznie, po przyjęciu ustawy o stowarzyszeniach, zarejestrowały się one jako stowarzyszenia, ale od dwóch lat trwa proces przekształcenia ich w oddziały jednej, diecezjalnej Fundacji "Auxilium".

Fundacja Auxilium realizuje oprócz poradnictwa jeszcze inne cele statutowe, m. in. troska o kulturę i dziedzictwo narodowe: organizacja warsztatów i koncertów polskiej muzyki etnicznej, ale także m. in. Małopolski Dzień Samorządowca w Starym Sączu.


Tekst i foto Tomasz Leyko