Miniatura artykułuTematyka związana z Covid-19, ale również z programami rządowymi i nową perspektywą finansową 2021-27 zdominowały coroczne, tradycyjne spotkanie wojewody Ewy Leniart i marszałka Władysława Ortyla z parlamentarzystami.

 

W związku z pandemią spotkanie odbyło się w formule telekonferencji, ale uczestniczyła w nim większość posłów i senatorów reprezentujących Podkarpacie zarówno z kolaicji rządzącej jak i z opozycji.

Marszałek Władysław Ortyl podsumował działania województwa związane z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz o najważniejszych formach wsparcia w ramach Podkarpackiej Tarczy Antykryzysowej. Mówił także o realizacji przez samorząd województwa Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również o nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Właśnie o Fundusze Europejskie, ich sposób wykorzystania padały pytania podczas telekonferencji.

Wojewoda Ewa Leniart odniosła się do kwestii związanych z funduszami infrastrukturalnymi, podsumowała realizację Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mówiła również m. in. o środkach przekazanych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków kleks żywiołowych, a także podsumowała zadania zrealizowane w obszarze polityki społecznej – tu m. in. nawiązała do programów tj. „Rodzina 500+, „Dobry Start”, „Maluch+”, „Senior+”, a także do wsparcia dla działań samorządów z Funduszu Solidarnościowego.

Na koniec nie zabrakło życzeń na najbliższy rok, szczególnie zdrowia i szybkiego powrotu do znanej nam rzeczywistości za którą bardzo tęsknimy.

Tekst i foto Tomasz Leyko