Miniatura artykułuJaką rolę gospodarczą i społeczną pełnią współcześnie lasy, dlaczego zrównoważona gospodarka leśna jest ważna i jakie korzyści odnosi państwo z działalności Lasów Państwowych – na te i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy debaty poświęconej wyzwaniom stojącym przed polskimi lasami i leśnictwem, która została zorganizowana przez tygodnik Do Rzeczy.

 

W debacie, która odbyła się w formule hybrydowej udział wzięli między innymi: Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska, Edward Siarka – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz Andrzej Konieczny – dyrektor generalny Lasów Państwowych. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch. Debatę poprowadził Łukasz Zboralski, z tygodnika Do Rzeczy.

Uczestnicy podkreślali w debacie korzyści wynikające z funkcjonowania Lasów Państwowych, do których zaliczyli między innymi: prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, tworzącej miejsca pracy i wspomagającej rozwój gospodarczy regionów, przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatycznych, czy wykonywanie zadań publicznych, które w innych państwach finansowane są przez budżety lokalne lub centralne.

Tekst i fot.: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP