Miniatura artykułuWspółpraca na rzecz Strategii Karpackiej oraz przyszłość lotnisk regionalnych to dwa główne tematy rozmowy marszałka Władysława Ortyla z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosem Tzitzikostasem. Panowie spotkali za pośrednictwem łączy internetowych.

 

Marszałek Władysław Ortyl zachęcał Przewodniczącego do jeszcze większej współpracy  na rzecz rozwijania strategii makroregionalnych, podkreślając ogromne znaczenie utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat. Ważna w tym kontekście jest współpraca z politykami zaangażowanymi w inne strategie makroregionalne, takie jak alpejska, aby skorzystać z bogatych już doświadczeń.

Strategia Alpejska oraz Strategia Karpacka miały swój początek właśnie w Europejskim Komitecie Regionów, co świadczy o zaangażowaniu ich głównych beneficjentów czyli społeczności regionalnych i lokalnych.

Od momentu przyjęcia opinii KR dot. Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat minął już ponad rok. W tym czasie odbyło się wiele spotkań na szczeblu ministerialnym, podpisano wspólne stanowiska władz lokalnych i regionalnych z krajów karpackich. Podczas spotkania podkreślono zaangażowanie Serbii, Mołdawii i Ukrainy, co pozytywnie wpływa na ich integrację z UE. Marszałek wspominał również o współpracy i dużej pomocy na tym polu posła do PE Tomasza Poręby.

Zaprosiłem przewodniczącego Apostolosa Tzitzikostasa na kolejne posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Karpaty, które odbędzie się 10 lutego. Będziemy rozmawiać zarówno o strategii jak i o budowie drogi Via Carpatia, która ma przechodzić przez Grecję – podkreślił marszałek Władysław Ortyl.

Przewodniczący Tzitzikostas zaproponował, aby Marszałek Ortyl był osobą odpowiedzialną za rozwój strategii makroregionalnych z ramienia Europejskiego Komitetu Regionów w ramach Konferencji Przewodniczących. 

Drugi z ważniejszych tematów poruszanych podczas rozmowy była przyszłość lokalnych lotnisk, które mocno ucierpiały wskutek pandemii Covid-19.

To tematyka bliska mojemu sercu, dlatego też zdecydowałem się zostać sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów z inicjatywy własnej dot. przyszłości lotnisk regionalnych, wyzwań i możliwości – poinformował podczas rozmowy marszałek.

Apostolos Tzitzikostas z Grecji szefuje Komitetowi Regionów od lutego 2020 roku. Marszałek Władysław Ortyl zasiada w KR od 2016, należy do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a w lutym 2020 został wybrany jej przewodniczącym.

Tekst: T. Layko
Zdjęcia: A. Magda