Miniatura artykułuNa jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy z Podkarpacia, którzy w wyniku trwającej pandemii utracili część dochodów – na te i wiele innych pytań odpowiadali dziś uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się z inicjatywy Wojewody Podkarpackiego w formule on-line.

 W konferencji udział wzięli: Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Bartosz Marczuk - wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Ewa Papiewska-Borkowska - dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie oraz Wioletta Rejman - dyrektor departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, która koordynuje samorządową tarczę dla przedsiębiorców.

Wojewoda Ewa Leniart przekazała na konferencji informację dotyczącą rządowego wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych w czasie pandemii:

Przedsiębiorcy poszkodowani wskutek pandemii Covid-19 będą mogli liczyć na cztery formy wsparcia: Są to: wypłaty świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, wypłata ponownego świadczenia postojowego, dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – mówiła wojewoda.

Wioletta Rejman z urzędu marszałkowskiego, omówiła na konferencji wsparcie udzielone w ramach samorządowej tarczy dla przedsiębiorców:

W 2020 roku w obszarze przedsiębiorczości, samorząd województwa wydzielił dwa produkty skierowane do przedsiębiorców finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jednym z nich jest pożyczka płynnościowa, na którą przeznaczono kwotę 220 mln zł oraz granty na kapitał obrotowy, na które przeznaczono 40 mln zł. W przypadku pożyczki płynnościowej podpisano już 653 umowy na kwotę ponad 167 mln zł, z czego wypłacono prawie 162 mln zł, czyli mamy jeszcze do wydatkowania kwotę 50 mln zł. W przypadku grantów, realizowanych przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego 12 mln zł zostało przeznaczone dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. W sumie podpisano już 948 umów, z czego 702 umowy podpisano właśnie z przedsiębiorcami działającym w branży turystycznej i okołoturystycznej. Opiewają one na ponad 10 mln zł, czyli mamy jeszcze do wydatkowania 2 mln złotych. Z kolei z przedsiębiorcami działającymi w pozostałej branży podpisano 246 umów na kwotę ponad 24,5 mln złotych, czyli jeszcze będziemy podpisywać umowy na kwotę 3,5 mln złotych – mówiła na konferencji Wioletta Rejman, która jednocześnie nawiązała do działań podjętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, będący jednostką samorządu województwa:

Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił nabór wniosków dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 1 kwietnia do 31 grudnia wsparcie to wyniosło ponad 480 mln zł. Jednocześnie do Powiatowych Urzędów Pracy zostało złożonych ponad 120 tys. wniosków, z których znaczna część to wnioski o mikropożyczki. Łączna kwota wypłaconego wsparcia przez Powiatowe Urzędy Pracy wyniosła 767 mln zł. Dodając to do kwoty wypłaconej przez WUP daje imponujące 1 mld 248 mln zł – powiedziała.

O tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Micro, Małych i Średnich Firm mówił Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR:

Tarcza finansowa PFR cieszy się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Wystartowaliśmy w piątek i w przeciągu zaledwie pięciu dni przydzieliliśmy 1 mld 164 mln zł subwencji prawie 7 tysiącom firm. Oznacza to, że dziennie ponad 1000 firm otrzymuje subwencje, wśród nich są także restauracje i hotele – powiedział.

Ewa Papiewska-Borkowska, dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie omówiła wsparcie, jakim ta instytucja objęła przedsiębiorców w okresie pandemii:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od początku trwania epidemii objął szerokim wsparciem przedsiębiorców, osoby zatrudnione oraz osoby, które na skutek pandemii straciły pracę. Formy wsparcia ze strony ZUS to przede wszystkim: zwolnienie z opłacania składek, świadczenia postojowe oraz dodatek solidarnościowy. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków wypłacaliśmy również dodatkowy zasiłek opiekuńczy – mówiła na konferencji dyrektor ZUS.

Tekst: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Fot.: PUW