Miniatura artykułu: Głos do studentówJak funkcjonuje urząd marszałkowski, czy Podkarpacie rozwija się w sposób zrównoważony, jak wygląda współpraca z innymi regionami – te i wiele innych zagadnień poświęconych samorządowi województwa, poruszył marszałek Władysław Ortyl podczas swojego wykładu dla studentów. Miał on formułę online, a wzięło w nim udział około 150 studentów II roku socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 
O omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem władzy samorządowej w województwie, poprosił marszałka dr Mieczysław Janowski, który prowadzi ze studentami uniwersytetu przedmiot: „Marketing i zarządzanie”.Dzięki temu studenci mogli poznać praktyczne aspekty działalności samorządu województwa i dowiedzieć się, jak w rzeczywistości wygląda zarządzanie regionem. Tematyka wykładu była dosyć szeroka i obejmowała m.in. sprawy z zakresu Funduszy Europejskich:
 
Muszę wyrazić pochwałę dla środków europejskich i funduszy które do nas spływają. Mamy z tego dużo korzyści, widzimy te inwestycje na co dzień. Korzystamy z transportu, z dróg, z infrastruktury edukacyjnej, studenci mają piękne sale wykładowe. To wszystko są środki europejskie, które są dzielone na programy krajowe oraz regionalne. Ponad 40 % środków w naszym kraju jest wykorzystana w systemie regionalnym przez samorządy województw – mówił marszałek.

 

Marszałek Władysław Ortyl opowiadał także studentom na czym polega zrównoważony rozwój regionu:
 
Zrównoważenie polega na tym, żeby nie szkodzić przyszłości. Podejmując decyzję muszę się zastanowić czy nie zaszkodzę swoim wnukom, prawnukom i całemu społeczeństwu. […]. Niektóre obszary naszego regionu są oddalone o półtorej godziny, czy dwie od stolicy województwa i to jest złe. Do stolicy województwa chcielibyśmy przyjeżdżać w godzinę piętnaście, czy to komunikacją drogową, czy kolejową. Mając na uwadze to zrównoważenie, staramy się likwidować te bariery.
Podczas wykładu, marszałek mówił także o budżecie województwa, współpracy zarządu z sejmikiem, roli opozycji, ale także o współpracy z regionami w ramach Euroregionu Karpackiego.
 
My tak mówimy, że jest bogata Północ i piękne Południe. Nie mówimy biedne Południe, bo nie jest biedne tylko piękne, dlatego że są tam Beskidy, Bieszczady, Roztocze – taki obraz województwa starał się zostawić w pamięci młodych ludzi marszałek.

 

Tekst i fot.: D. Kozik

Wideo: M. Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP