Zgjęcie z pogrzebu Koniec roku zapisał się jako czas pożegnań z ludźmi, którzy budowali tożsamość naszego regionu i kraju. 24 grudnia odszedł do wieczności Tadeusz Pakuła – były szef pilotów doświadczalnych w WSK PZL Mielec, a 25 grudnia zmarła Izabela Dzieduszycka – założycielka i przewodnicząca Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas.

 

Izabela Dzieduszycka została pochowana w Zarzeczu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 stycznia w Kościele Parafialnym św. Michała Archanioła. Po nich trumna z ciałem spoczęła w kryptach parafialnej świątyni. Zmarła całe swoje życie poświęciła pracy i działaniom na rzecz ojczyzny.

Śp. Izabeli Dzieduszyckiej udało się zgromadzić grono niemal 100 członków rodziny Dzieduszyckich wokół idei społecznikowskich bliskich tej rodzinie od pokoleń. Jako Stowarzyszenie Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas włączają się oni od przeszło 20 lat w działania na rzecz bliźniego, ojczyzny, społeczności Podkarpacia. Izabela Dzieduszycka przez ponad 10 lat przewodziła rodzinnym projektom i umiała przekazać swój zapał innym członkom rodziny.

Jej powołaniem była służba Bogu, bliźniemu i Polsce – tak napisali o Izabeli Dzieduszyckiej jej bliscy w ostatnich słowach pożegnania.

Pani Izabela wyniosła z domu rodzinnego najlepsze cnoty obywatelskie, tradycje zasłużonego dla Polski rodu Bojanowskich: pracowitość, miłość do Boga, do bliźniego, do Ojczyzny, niezłomny hart ducha i przekonanie, że skarb, o który warto zabiegać to nie pałace, majątki i dzierżawy, ale to, co czeka na nas w wieczności. Troska o dobro wspólne towarzyszyła wszystkim Jej działaniom przez całe życie – tak z kolei pisali o niej członkowie Rady i Zarządu Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, który współtworzyła.

Żegnam kobietę, której życie i dokonania były i pozostaną inspiracją dla wielu ludzi, ukazując, jak ważne jest oddanie ideałom, konsekwentne wcielanie idei, nawet w obliczu represji oraz jak wielką wartością jest praca na rzecz wspólnego dobra, a także wierność przekonaniom oraz obranej drodze – to z kolei słowa marszałka województwa Władysława Ortyla.

Izabela Dzieduszycka angażowała się w działalność wielu organizacji, była długoletnią prezes Przymierza Rodzin prowadzącego szkoły, związana też była z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, a we współpracy z władzami samorządowymi doprowadziła do powstania w rodzinnym Pałacu w Zarzeczu Muzeum Dzieduszyckich. Chętnie wspierała edukację młodzieży z Podkarpacia. Miała 92 lata.

Również w sobotę, 2 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe Tadeusza Pakuły – mieleckiego asa lotnictwa, który opracował pierwszą w Polsce instrukcję wykonywania lotów patrolowych oraz lotów połączonych z gaszeniem pożarów. Jego kariera zawodowa związana była z WSK „PZL Mielec”, gdzie pracował w latach 1956-1990 i przeszedł przez wiele zawodowych szczebli, aby zostać pilotem doświadczalnym, a później szefem pilotów.

Jako wielki pasjonat lotnictwa działał aktywnie w Aeroklubie Mieleckim jako pilot instruktor szybowcowy, pilot - instruktor samolotowy, szef wyszkolenia i członek Zarządu AM. Należał także do Mieleckiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Za swoje dokonania był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Zmarł w wieku 87 lat.

Tekst: Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP

Zdjęcia:
Fot. Aeroklub Mielecki / Facebook
Rodzina śp.Izabeli Dzieduszyckiej