Zdjęcie z wydarzenia

  

Podkarpackie w tym roku wzbogaciło się o wiele nowych odcinków dróg. Na dzień przed zakończeniem 2020 roku oficjalnie otwieramy kolejną w tym roku obwodnicę, tym razem Dynowa. To wielki powód do radości dla nas wszystkich – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch w czasie oficjalnego oddania do ruchu obwodnicy miasta. Powstała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska obwodnica ma prawie 4 kilometry i pozwala ominąć centrum miasta kierowcom podróżującym trasą Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska.

Budowa drogi trwała nieco ponad rok i kosztowała 35 mln zł. Cała realizacja tego zadania czyli wykonanie dokumentacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, uzyskanie decyzji ZRID oraz wykonanie robót kosztowało ponad 38,7 mln złotych. Projekt był współfinansowany z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania z EFRR wyniosła ponad 28, 8 mln złotych.

To jest kolejny ważny element komunikacyjnej układanki, którą konsekwentnie realizujemy na Podkarpaciu, po to by służyło mieszkańcom i gościom. Obwodnica Dynowa jest tym ważniejsza, że stanowi element całego systemu, jest drogą tranzytową z węzła autostradowego w Przeworsku w stronę Bieszczad, zwiększa dostępność Bieszczadów i Beskidów, dając możliwość łatwiejszego dotarcia do drogi 94 i autostrady A4. To  wszystko są elementy połączone, które dają możliwość skomunikowania regionu – powiedział w czasie uroczystego otwarcia nowej drogi wicemarszałek Piotr Pilch.    

Inwestorem budowy było Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Obowiązki inżyniera kontraktu powierzono  Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji. Wykonawcą projektu i budowy była wybrana w przetargu firma EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc.  

Obwodnica Dynowa ma znaczenie zarówno lokalne, jak i regionalne. To regionalne dotyczy lepszego skomunikowania całego regionu i południowej części powiatu rzeszowskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4 w kierunku Bieszczadów.

Zbudowanie nowego traktu, który znacząco wpłynie na drożność drogi wojewódzkiej 835 ma ogromne znaczenie. Droga 835 to ważna droga w naszym regionie, będzie ona pewnego rodzaju równoległym szlakiem dla drogi S19, łączącej północ z południem po wschodniej części województwa. Z punktu widzenia regionu to kluczowa inwestycja, bardzo ważna dla samych mieszkańców Dynowa - mówiła w czasie uroczystego otwarcia wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Widać w województwie podkarpackim ten boom inwestycyjny, szczególnie związany z budownictwem drogowym. Ministerstwo prowadzi inwestycje polegające na budowie Via Carpatii, czyli drogi ekspresowej S19, wszystkie sześć odcinków w stronę Lublina jest już w fazie realizacyjnej. W 2021 roku będą one oddawane do eksploatacji. Na południe od Rzeszowa mamy podpisaną umowę na odcinku Rzeszów – Babica, ogłoszone przetargi na kolejne dwa odcinki, a na następne przetargi będą w 2021. Trwają inwestycje w obwodnicę Stalowej Woli Niska oraz Łańcuta. Zapadły decyzje o budowie kolejnych obwodnic w ciągach dróg krajowych m.in. w Przemyślu, Sanoku, Nowej Dębie i Kolbuszowej oraz o innych inwestycjach. Boom inwestycyjny na podkarpackich drogach trwa w najlepsze – podkreślał obecny na uroczystości wiceminister  Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury.  

W tym roku oddaliśmy kilka bardzo ważnych inwestycji, między innymi obwodnice Strzyżowa, Lubaczowa, Radomyśla Wielkiego, Kolbuszowej, kolejne są przygotowywane. To, jak wiele dzieje się teraz na drogach województwa to wielki sukces nas wszystkich – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch. 

Lokalny charakter przedsięwzięcia dotyczy głównie miasta Dynowa. Dzięki obwodnicy wyprowadzony zostaje ruch z centrum miasta, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo na drogach oraz komfort życia mieszkańców, narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy w tym również tranzytowy oraz uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas).

Dynowszczyzna to subregion ważny dla Podkarpacia. Ta droga odciąży ruch z centrum miasta, ale jest to także ważny element ruchu z Lublina na południe. Mieszkańcy Dynowa są szczęśliwi, że ta droga powstała – podkreśla członek zarządu Stanisław Kruczek.

Obwodnica jest szansą dla rozwoju gospodarczego i turystycznego, poprzez zapewnienie płynnej komunikacji, skrócenia czasu przejazdu oraz zwiększenia dostępności przedsiębiorców i umożliwienia wykorzystania nowych obszarów pod inwestycje.

Mieszkańcy bardzo  czekali na tę inwestycję. W trakcie budowy byli bardzo aktywni, oglądali, sprawdzali, byli bardzo zainteresowani postępem robót. Czekali kiedy będzie można z tej drogi korzystać. Bardzo się cieszyli, że obwodnica nareszcie będzie – nie ukrywa swej radości uważa Zygmunt Frańczak burmistrz Dynowa.  

Obwodnica znajduje się po wschodniej stronie Dynowa, w bezpośrednim sąsiedztwie kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk – Dynów. Jej początek to rondo w miejscu przecięcia się drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska i drogi wojewódzkiej 884 Przemyśl – Domaradz w m. Bachórz. Kończy się natomiast na skrzyżowaniu z istniejącą drogą wojewódzką nr 835 przy ul. Karolówka w Dynowie.

Obwodnica jest drogą jednojezdniową, o długości 3,95 km, na której powstało pięć skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, w tym dwa ronda. Została wyposażona w odpowiednie odwodnienie, oświetlenie, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, a w jej otoczeniu znalazły się między innymi ciągi dla zwierząt. Z uwagi na położenie drogi powstały na niej dwa przejazdy kolejowo-drogowe na skrzyżowaniu z linią Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej oraz trzy mosty na potokach.

Nie mieliśmy tu jakichś wielkich utrudnień na etapie realizacji, udało się wykonać tę drogę w dobrym standardzie. Wykonaliśmy dwa ronda o obwodnicy 50 metrów i trzy mostki nad potokami. Wykonaliśmy także dwa przejazdy kolejowe dla kolejki wąskotorowej, która jest tu lokalną atrakcją. Było to na tyle utrudnienie, że trzeba było to zrobić w czasie sezonu, kiedy kolejka prowadzi swą działalność, ale udało nam się wszystko pogodzić – nie ukrywa zadowolenia Piotr Żydek kierownik budowy z firmy Eurovia, wykonawcy obwodnicy.

Jako pomoc przy realizacji tej inwestycji samorząd miasta Dynowa przekazał Województwu Podkarpackiemu 130 tysięcy złotych.

  

Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Foto Anna Magda

Video Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP