Zdjęcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w RzeszowieNarodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2021". Konkurs ten skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 r.

 

Konkurs adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Konkurs jest otwarty i nieodpłatny.

 

Zgłoszenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych przyjmowane będą od właścicieli, posiadaczy i zarządców, a także Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków lub konserwatorów samorządowych oraz kierowników delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2021 r.

Szczegóły konkursu oraz regulamin, można znaleźć  na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa  www.nid.pl