Zdjęcie z wydarzeniaRazem tworzymy naszą regionalną Ojczyznę, każde nasze działanie, by o nią zadbać i uczynić ją piękniejszą, godne jest najwyższego uznania oraz naśladowania – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch gratulując zwycięzcom konkursów, których wspólnym celem jest promowanie piękna i atutów podkarpackiej ziemi oraz ochrony środowiska naturalnego z myślą o kolejnych pokoleniach.

 

W urzędzie marszałkowskim odbyło się wręczenia nagród zwycięzcom aż ośmiu konkursów. Siedem z nich skierowanych było do dzieci i młodzieży, od przedszkolaków począwszy, na młodzieży ze szkół średnich skończywszy. Ostatnim z konkursów była kolejna edycja „Pięknej Wsi Podkarpackiej”,  w której miejscowości z całego Podkarpacia rywalizują o tytuł tej najbardziej zadbanej. Wszystkie konkursy zorganizował Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a nagrody w konkursach ufundowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej PROW na lata 2014-2020.

Przedszkolaki rywalizowały w dwóch kategoriach: przygotowując prace plastyczne przedstawiające regionalny strój ludowy oraz prezentując inscenizację pod wspólnym tytułem „Ocalmy naszą planetę”.

Nagrodzono i wyróżniono plastyczne wizje ludowych strojów aż trzynastu najmłodszych artystów. Pierwsze miejsce zdobyła Kornelia z przedszkola w Głogowie Małopolskim, a tuż a nią były Jowita z Piątkowej i Klaudia z Błażowej.

Przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego triumfowały także w konkursie na inscenizację. Kolejne miejsca przypadły dzieciom z Mielca i Targowisk, a wśród wyróżnionych znalazły się także placówki z Bliznego, Rzeszowa, Malawy  Tyczyna i Wiązownicy.

Gratulacje i nagrody we wszystkich konkursach wręczał wicemarszałek województwa Piotr Pilch.

W konkursie grupowym „Ocalmy naszą planetę” zadaniem waszym i waszych wychowawców było przygotowanie inscenizacji o tym, jak chronić przyrodę, ziemię, zwierzęta, doceniać jej walory i piękno. Przygotowane przedstawienia były piękne i różnorodne. Wspaniale recytowaliście wiersze i śpiewaliście piosenki, Panie przygotowały ciekawe stroje i dekoracje. Cieszy mnie bardzo zaangażowanie dzieci, rodziców i nauczycieli  w ten trudny i ważny temat. I dziękuję wszystkim, że uczą Państwo dzieci, jak mądrze korzystać z dobrodziejstw przyrody – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch, wręczając nagrody zwycięzcom i wyróżnionym.

Uczniowie szkół podstawowych zmierzyli się w aż czterech konkurach. Mogli przedstawić swoje zdolności muzyczne z konkursie piosenki „Hej Ludowa Melodio”, przygotować prezentację multimedialną „Chcę zdrowo żyć”, nagrać video-reklamę „Turystyka wiejska i aktywny wypoczynek” oraz przedstawić inscenizację „Ocalmy naszą planetę”.

W konkursie piosenki pierwsze i trzecie miejsce zajęli Ola i Antoni z Rzeszowa, drugie Emilia ze Świlczy. Z kolei najlepsze prezentacje przygotowali Wiktor i Ola - uczniowie SP nr 28 w Rzeszowie, a drugie miejsce zajęła Ula ze szkoły w Błażowej.  Najciekawsze były reklamy autorstwa Wiktorii z Rzeszowa, Dawida z Malawy oraz Szymona z Rogów Najbardziej interesującą inscenizację przygotował zespół SP 28 w Rzeszowie, drugie miejsce zajęli uczniowie z Malawy a trzecie z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie.    

Nagrody i wyróżnienia trafiły także do licealistów, którzy zmagali się w konkursie retorycznym „Chronię klimat i środowisko”. Tu triumfatorami okazali się Mateusz z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Iza z rzeszowskiego II LO oraz Wiktoria z I LO w Rzeszowie.

Nagrody i wyróżniania stały się także udziałem dorosłych, którzy rywalizowali w tegorocznej edycji Konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2020”.

Od lat realizujemy Podkarpacki Program Odnowy Wsi, jako jedno z pięciu województw w Polsce. W ten sposób integrujemy i aktywizujemy społeczności wiejskie, dbając o zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz modernizację przestrzeni wiejskiej. Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Na jego realizację przeznaczyliśmy z budżetu województwa już prawie 6,5 miliona złotych. Jednym z elementów programu jest konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” i cieszę się, że co roku spotyka się on z tak wielkim odzewem – mówił w urzędzie wicemarszałek Piotr Pilch gratulując zwycięzcom, wyróżnionym oraz wszystkim, którzy zdecydowali się na udział.

Konkurs ma na celu nie tylko ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu, ale również dbałości mieszkańców o otoczenie, ma on promować ideę wspólnego działania społeczności wiejskiej, ukierunkowanego na uzyskanie wspólnej korzyści w postaci przyjaznej dla mieszkańców, zadbanej, pięknej wsi, stanowiącej wizytówkę nie tylko społeczności lokalnej ale również regionu. Celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

W tym roku do konkursu wpłynęło aż 31 zgłoszeń. Spośród nich komisja jako zwycięzcę wskazała Rudę Różaniecką z gminie Narol. Drugie miejsce zajęła Bircza, a trzecie Cierpisz w gminie Łańcut.

Nagrody we wszystkich konkursach ufundowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej PROW na lata 2014-2020.

 

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Tekst Aleksandra Gorzelak - Nieduży

Foto Anna Magda

Biuro prasowe UMWP