Zdjęsie KSWnr1Członkowie rady spotkali się w formule on-line. W posiedzeniu Rady Społecznej KSW Nr 1 wziął udział również marszałek Władysław Ortyl który, zwrócił uwagę, iż w obecnej skomplikowanej sytuacji szpitala, która miała charakter konfliktu personalnego, najważniejsze jest dobro pacjenta, zapewnienie wzajemnej dobrej relacji i współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, realizowanie dalszych inwestycji, służących chorym.

 

Podczas spotkania dyrektor szpitala Janusz Ławiński przedstawił obecną sytuację w Szpitalu, odnosząc się do ostatnich wydarzeń medialnych. Podkreślił, iż sytuacja w szpitalu jest opanowana, kliniki funkcjonują normalnie, realizowane są zabiegi operacyjne, „dla nas najważniejszy jest przede wszystkim pacjent”, i na tym należy skupić wszystkie swoje wysiłki. 

Członkowie rady społecznej przyjęli stanowisko, w którym jednogłośnie sprzeciwili się wszelkim eskalacjom konfliktów, mającym charakter personalny, wyrazili swój apel o uspokojenie sytuacji i wygaszenie sporów. W działaniach Szpitala, to pacjent jest priorytetem, zwrócili również uwagę na zapewnienie dobrej współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, która jest tak ważna dla całej społeczności lokalnej. 

Tekst na podst. komunikatu KSW1

 
 
Stanowisko Rady Społecznej
przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 
Rzeszów, 18.12.2020r.
            Ostatnie miesiące, ze względu na pandemię koronawirusa były i nadal są bardzo trudnym czasem, zarówno dla wszystkich pracowników Szpitala, jego pacjentów, jak i samego Szpitala jako podmiotu leczniczego.
            Rada Społeczna pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie za dotychczasowe poświęcenie, codzienną pracę
i walkę z pandemią koronawirusa.
            Przed nami wszystkimi kolejny okres ciężkiej pracy. Naturalną potrzebą jest skoncentrowanie się przede wszystkim na zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala, ale także na dalszej, sprawnej, skutecznej walce i wspólnym pokonaniu pandemii. Te trudne zadania wymagają profesjonalizmu, sprawnej organizacji pracy Szpitala, a przede wszystkim pełnego zaangażowania wszystkich pracowników Szpitala bez wyjątku.
            Niemniej jednak ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie nie budują wizerunku tego Szpitala jako sprawnie i profesjonalnie działającej organizacji, a wręcz stawiają Szpital w złym świetle. Taki stan rzeczy nie może być akceptowalny, szczególnie w sytuacji gdy przed Szpitalem stają kolejne bardzo ważne wyzwania takie jak chociażby  skuteczna realizacja programu naprawczego, utrzymanie prawidłowych relacji z bankiem, który udzielił kredytu restrukturyzacyjnego, jak również realizacja i planowanie kolejnych, wielomilionowych
i strategicznych dla Szpitala inwestycji.
            Jako Rada Społeczna tego Szpitala apelujemy do Dyrekcji Szpitala i do wszystkich osób związanych ze Szpitalem, aby w tak trudnym czasie walki z pandemią nie były toczone jakiekolwiek, niepotrzebne konflikty i spory personalne. Wszystkie podejmowane działania i decyzje winny być transparentne dla opinii publicznej, skoncentrowane na sprawnej organizacji pracy Szpitala  i profesjonalnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Należy przy tym pamiętać, że podstawowym celem działania Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, takich jak chociażby procedury robotyczne, jak również promocję zdrowia i realizację zadań dydaktycznych i badawczych związanych z kształceniem studentów medycyny i innych zawodów medycznych przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.
 
Przewodniczący Rady Społecznej
przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Damian Brud