Logo firmy24 miliony złotych – taka kwota trafiła do Domów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim na łagodzenie skutków choroby COVID-19 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2. Wszystko dzięki realizowanemu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, projektowi „Lepsze jutro”.

 

 Środki finansowe trafiły do 51 placówek Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Maksymalna wysokość pomocy finansowej dla domu pomocy społecznej była uzależniona od faktycznej liczby osób przebywających w placówce.

Cieszę się, że Domy Pomocy Społecznej na Podkarpaciu uzyskały tak znaczące wsparcie. To naprawdę ważna i potrzebna pomoc. Dziś, w dobie pandemii musimy dbać o seniorów, o ludzi starszych, schorowanych, bo oni w szczególny sposób są narażeni na skutki zakażenia koronawirusem – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Ostatni nabór wniosków na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej został ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, 26 listopada 2020 roku. W ramach otwartego naboru dostępne były środki w wysokości prawie 3 mln złotych, które przeznaczone były na:

  1. Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz podopiecznych placówek,

  2. Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19.

Ponadto Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dodatkowe środki finansowe w wysokości 2 mln 250 tys. zł dla czterdziestu Domów Pomocy Społecznej, które złożyły wnioski w otwartym konkursie.

Projekt „Lepsze jutro” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu grantowego pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, a Województwem Podkarpackim została podpisana 6 lipca 2020 roku. Projekt w efekcie dokonywanych zmian zakładał realizację pomocy w okresie od czerwca do grudnia 2020 roku.

Tekst: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP