Zdjęcie z wydarzeniaO tym, jak powinna wyglądać Europejska Polityka Sąsiedztwa rozmawiali wczoraj uczestnicy debaty w ramach 141. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Udział w dyskusji wziął marszałek Władysław Ortyl.

  

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się w debacie do sytuacji na Białorusi, podkreślając rolę Unii Europejskiej we wsparciu przemian demokratycznych za naszą wschodnią granicą. Wskazał przy tym konieczność włączenia się Komitetu Regionów do pomocy przy tych przemianach. Plan wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi powinien według marszałka uwzględniać cztery obszary działań:

  • stworzenie programu wymiany doświadczeń między władzami lokalnymi i regionalnymi z Unii Europejskiej i z Białorusi (I działanie),
  • programy stażowe dla pracowników samorządu terytorialnego z Białorusi oraz studentów i absolwentów białoruskich uczelni (II działanie),
  • powołanie Wschodnioeuropejskiej Szkoły Administracji Publicznej w jednym z krajów Partnerstwa Wschodniego (III działanie),
  • rozwijanie i wzmacnianie programów współpracy transgranicznej (IV działanie).

Marszałek pozytywnie odniósł się do efektów współpracy transgranicznej, prowadzonej przez województwo podkarpackie z Białorusią i Ukrainą:

Moje województwo uczestniczy w programie Polska-Białoruś-Ukraina, który od szesnastu lat wspiera z sukcesami procesy rozwojowe pogranicza. W ramach programu zrealizowano ponad 450 projektów za kwotę ponad 400 milionów Euro. Ale wartości tych projektów nie można mierzyć tylko kwotami. Ich efektem jest także tworzenie trwałych więzi społecznych – mówił marszałek.

Dziś, marszałek Ortyl weźmie jeszcze udział w debacie na temat odbudowy i zwiększania odporności na obszarach wiejskich. W dyskusji udział wezmą także: Franc Bogovič - współprzewodniczący zespołu międzypartyjnego ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych z Parlamentu Europejskiego oraz Janusz Wojciechowski – komisarz do spraw rolnictwa.

Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych. W ciągu roku odbywa się około sześciu sesji plenarnych, podczas których przyjmuje się opinie dotyczące od 50 do 80 projektów legislacyjnych UE.

Ze względu na stan pandemii, Europejski Komitet Regionów jest zmuszony obradować on-line.

Tekst: D. Kozik

Fot.: A. Magda

Biuro Prasowe UMWP