Zdjęcie Marszałka OrtylaII edycja Konkursu prac dyplomowych organizowanego przez samorząd województwa została rozstrzygnięta. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił laureatów i wyróżnionych. Pula nagród w konkursie wynosi 15 tys. złotych.

 

Na konkurs „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” zostało zgłoszonych 16 prac dyplomowych, których tematyka łączy się z naszym regionem i wpisuje w cele konkursowe.  Rozprawy magisterskie, inżynierskie, bądź licencjackie podzielono na kategorie konkursowe, gdzie odbywała się ich dalsza ocena. Wyłonienie laureatów i wyróżnionych poprzedzone było pracą Kapituły Konkursu, której posiedzenia i obrady zakończone zostały rekomendacją dla Zarządu Województwa. 

W kategorii prac dyplomowych prezentujących kulturę̨, historię, dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne, aktywność́ społeczną, sylwetki mieszkańców oraz inne aspekty, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy, przyznano następujące nagrody:

- Bartoszowi Jaworowi – laureatowi konkursu, za pracę „Klarnet i jego rola  w zespole ludowym na przykładzie wybranych regionów etnograficznych Polski południowo-wschodniej” obronioną na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

- Joannie Jęczalik – wyróżnionej, za pracę „Fotografia w latach 70. i 80. XX wieku  w Rzeszowie. Na przykładzie Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego” obronioną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka wyróżnionej pracy otrzymała nagrodę w wysokości tysiąca złotych.

W kategorii prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee  w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy (zwłaszcza w zakresie inteligentnych specjalizacji), innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które są w stanie poprawić jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój regionu, przyznano następujące nagrody:

- Ewelinie Tekieli – laureatce konkursu, za pracę „Projekt koncepcyjny zagrody edukacyjnej w Nowinach Horynieckich” obronioną na Politechnice Krakowskiej. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych.

- Anecie Czekaj – wyróżnionej za pracę: „Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Nagroda to 3 tysiące złotych.

- Urszuli Król – wyróżnionej za pracę: „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Nagroda w wysokości tysiąca złotych.

W ocenie zgłoszonych do Konkursu prac dyplomowych członkowie Kapituły kierowali się stopniem realizacji celów konkursowych, analizując przede wszystkim oryginalność tematu, kontekst regionalny, innowacyjne i interdyscyplinarne podejście oraz walor społeczny prezentowanej tematyki.

Przebieg II edycji Konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” potwierdził rosnące zainteresowanie tą inicjatywą ze strony studentów i uczelni. Wysoki poziom zgłoszonych prac oraz wyniki konkursu potwierdzają natomiast bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu i szeroki potencjał jego możliwości rozwojowych. Studenci podejmujący w swoich rozprawach tematykę związaną z Podkarpaciem udowadniają głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny.

Organizatorzy konkursu dziękuję podkarpackim uczelniom za pomoc w jego promocji i możliwość dotarcia do swoich studentów.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UWMP