Zdjęcie Szpitala Wojewódzkiego nr. 1Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20. Października 2020r. zarządzona została kontrola w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, która jest przeprowadzona przez pracowników Departamentu Kontroli oraz Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

 

Kontrola została rozpoczęła się w dniu 16.11.2020r. i planowo powinna zakończyć się w dniu 18.12.2020r. Szczególny nacisk kontrolny został położony na sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniki Onkologii Klinicznej oraz Kliniki Okulistyki, a także prawidłowości obsady stanowisk kierowników klinik.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podczas swoich posiedzeń na bieżąco zapoznaje się i omawia aktualną sytuację w szpitalu. Dodatkowo sejmikowe komisje Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia zostały zapoznane z aktualną sytuacją w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1.

Wszelkie decyzje związane z bieżącym zarządzaniem i kierowaniem szpitalem, w tym dotyczące spraw personalnych należą do wyłącznej kompetencji dyrektora jednostki. Marszałek Województwa ani jego Zarząd nie mają kompetencji w tym zakresie. Dyrektor szpitala indywidulanie podjął decyzję o odwołaniu p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa.

W związku z tym, że pan Marek Wiater, pełniący obowiązki dyrektora szpitala oddał się do dyspozycji zarządu województwa, w dniu 30 listopada 2020 r. zarząd odwołał go z tego stanowiska i powołał z dniem 1.12.2020r. do pełnienia tej funkcji pana Janusza Ławińskiego – kierownika Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej.

 Natomiast 1. grudnia odbyło się spotkanie marszałka Władysława Ortyla z dyrekcją szpitala. Na podstawie przyjętych ustaleń dyrekcja ma przedstawić zarządowi województwa stosowne wyjaśnienia dotyczące aktualnej sytuacji , na najbliższym planowanym posiedzeniu.