Miniatura artykułu: Sejmik Podkarpacia na rzecz rozwoju regionu

Poparcie dla Rządu RP w sprawie przyjęcia budżetu UE na lata 2021-2027, sytuacja dotycząca pandemii, pomoc dla samorządów z regionu oraz strategia rozwoju województwa – tym zagadnieniom radni województwa poświęcili obrady podczas listopadowej sesji sejmiku. Lokalny parlament po raz kolejny obradował zdalnie.

Jednym z pierwszych punktów sesji było przyjęcie przez sejmik stanowiska, dotyczącego poparcia Rządu RP w sprawie przyjęcia budżetu UE na lata 2021-2027. Inicjatorami powstania stanowiska byli radni Klubu PiS. Podjęcie stanowiska poprzedziła dyskusja radnych województwa. 

 -  Z poziomu samorządu województwa mamy aż 40 procent środków, które są wdrażane z poziomu regionalnego, rozdysponowywane przez nas, przez samorząd województwa. Tego nie ma w żadnym europejskim kraju. Tego musimy bronić. Nasz rząd buduje pozycję negocjacyjną, w sprawie budżetu UE na kolejną perspektywę. Polski rząd jest w czasie negocjacji, chodzi o ogromne środki, które będą także pieniędzmi dla Podkarpacia, a jest o co walczyć. Stąd tak ważny jest nasz głos – mówił marszałek Władysław Ortyl o stanowisku poparcia dla działań rządu.

- Każdy rząd potrzebuje poparcia i każdy akt, który takie poparcie dla Rządu RP wyraża jest istotny. Polska jest krajem praworządnym, pamiętając o przeszłości, cieszę się, że mogę żyć w kraju praworządnym. Ci, którzy na arenie międzynarodowej szkalują nasz kraj, działają wbrew polskiej racji stanu. Powinniśmy wspierać rząd RP, bo on w swych działaniach nawiązuje do idei, które leżą, u podstaw istnienia zjednoczonej Europy, na przykład idei Roberta Schumana – mówił przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. 

Przyjęte przez sejmik stanowisko zostanie przekazane Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Posłom do Parlamentu Europejskiego, Parlamentarzystom RP z terenu Województwa Podkarpackiego oraz  Marszałkom Województw RP.

Tradycyjnie wiele uwagi radni poświęcili debacie na temat walki z pandemią. Dyskusja o walce z epidemią i odpowiedzi na najważniejsze pytania radnych zajęła kilka godzin.

O sytuacji w szpitalach wojewódzkich w związku z zakażeniami SARS  CoV 2 mówił podczas sesji marszałek Władysław Ortyl, zwracając uwagę na stabilizującą się powoli sytuację w placówkach wojewódzkich na Podkarpaciu. 

W naszych szpitalach mamy 556 łóżek dla chorych na koronawirusa wymagających hospitalizacji. W Przemyślu mamy 259 , w rzeszowskim szpitalu numer 1 73 miejsca, w szpitalu  numer 2 – 35 łóżek, 20 kolejnych jest w szpitalu w Krośnie, 10  w Tarnobrzegu i po pięć miejsc  w Jarosławiu i Żurawicy. W naszym uzdrowisku w Rymanowie powstało izolatorium, z aż 235 miejscami. Chcieliśmy stworzyć podobne w Horyńcu, ale pomimo naszych chęci, nie było to możliwe – mówił marszałek Ortyl. 

Marszałek Ortyl mówił o milionach złotych przeznaczanych przez samorząd województwa na inwestycje w sferze ochrony zdrowia i jej wsparcie w walce w epidemia oraz jej skutkami.

-  Po raz kolejny podejmowaliśmy decyzję o zwiększeniu projektu poprawiającego  bezpieczeństwo epidemiologiczne w regionie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2, który finansowany jest z RPO WP 2014-2020. Wartość projektu wynosiła wcześniej ponad  27 mln zł. Wśród 18 partnerów są Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. W efekcie podjętych w połowie listopada decyzji o kolejnych zakupach sprzętu ogólna wartość projektu wynosi obecnie 34,2 mln zł. Partnerzy projektu zrealizowali już zakupy za ok. 20 mln zł. Sprzęt został dostarczony do naszych szpitali i służy mieszkańcom regionu. Reszta zakupów trafi do końca roku. To ukazuje skalę działań samorządu na rzecz ochrony zdrowia – podkreślał marszałek Ortyl. stanie dostarczony do końca tego roku.

To w ramach tego projektu kupione zostało 10 ambulansów sanitarnych oraz 5 transportowych dla pięciu Stacji Pogotowia Ratunkowego 7 samochodów wraz z niezbędnym wyposażeniem do przewożenia próbek do badań, tomograf komputerowy dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu , 16 urządzeń do dezynfekcji i dekontaminacji dla Szpitali i pogotowia ratunkowego. Teraz kupowanych jest kolejnych 30 respiratorów wraz z kardiomonitorami, a także m.in.: 3 aparaty USG, bronchofiberoskop oraz wyposażenie stanowiska do intensywnej terapii dziecka. Respiratory mają być użyczane innym szpitalom w województwie w zależności od potrzeb wynikających z sytuacji epidemicznej.

Wiele uwagi marszałek Ortyl poświecił w swym wystąpieniu powstałą w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie, w ramach Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc Poradnię dla ozdrowieńców po przebytej chorobie COVID-19. Do tej pory z poradni skorzystało kilkuset pacjentów. Radni województwa dopytywali o szczegóły funkcjonowania poradni.

O sytuacji pandemicznej w  regionie mówił  Adam Sidor Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Sytuacja pandemiczna w regonie się zmieniła. Na początku epidemii byliśmy w sytuacji bardzo dobrej wobec tego, co działo się w kraju. Największa fala zachorowań pojawiła się na przełomie  października i listopada. Obecnie sytuacja utrzymuje się  na podobnym poziomie. Mamy coraz więcej ozdrowieńców. Około 200 tysięcy mieszkańców z różnych względów było objętych  kwarantanną. Na początku października wzrosła liczba osób hospitalizowanych.  Teraz  w ciągu dwóch ostatnich tygodni ta liczba maleje – mówił Adam Sidor.  

Inspektor mówił także o planowanych badaniach przesiewowych, które mają być realizowane w regionie. 

W sejmiku udział wzięła także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która przedstawiła informacje o sytuacji w województwie w związku z pandemią COVID oraz o podejmowanych działaniach. Wojewoda bardzo szczegółowo przeanalizowała kolejne tygodnie walki z pandemią, prezentując jej rozwój oraz decyzje podejmowane dla ochrony mieszkańców regionu, między innymi tworzenie w poszczególnych szpitalach regionu kolejnych miejsc dla pacjentów, w tym miejsc tzw. respiratorowych. 

–  Sytuacja od drugiej połowy października do końca listopada była bardzo trudna. Przez dość długi czas skala zachorowań w regionie była stabilna, było to poniżej 500 osób dziennie.  To zmieniło się po 20 października, kiedy ta liczba bardzo wzrosła. Był taki moment, kiedy dobowe przyrosty zachorowań przekraczały 2 tysiące osób. Bardzo dynamicznie podejmowaliśmy decyzje, bo ta sytuacja była bardzo trudna systemu ochrony zdrowia w regionie. Obecnie sytuacja się stabilizuje, skala zachorowań to poniżej 500 osób dziennie. Oczywiście sytuacja pandemiczna wciąż nie jest dobra, ale sytuacja sytemu ochrony zdrowia jest dobra. Ta sytuacja wymuszała dedykowanie kolejnych miejsc  dla chorych w całym regionie. Na dziś mamy 201 potwierdzonych  nowych przypadków. W regionie mamy 1892 miejsca szpitalne dla chorych. 1023 osoby są hospitalizowane, z tego 122 osoby pod respiratorami – mówiła w czasie sesji sejmiku wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda mówiła także o kwestii transportu chorych oraz .  możliwości pobierania wymazów.  

Dla opieki nad pacjentem „covidowym” przez NFZ zostało zakontraktowanych 21 dodatkowych karetek do transportów pacjentów. Do tego do systemu koordynującego ochronę  zdrowia w regionie zostało dodanych 9 kartek tak zwanych wymazówek, które są wykorzystywane do pobierania próbek – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda mówił także o dodatkowych środkach przekazywanych z budżetu wojewody na walkę z pandemią - Samorządy z regionu otrzymały ponad 6 milionów złotych z przeznaczeniem dla podległych sobie szpitali. Z kolei ponad 3,8 mln złotych zostało przeznaczonych na zakup środków ochrony indywidulanej oraz urządzeń dezynfekcyjnych – podkreślała Ewa Leniart.

Radnych województwa interesowała kwestia badań przesiewowych dla mieszkańców regionu, o jej wstępnych założeniach mówiła wojewoda podkarpacki. Wicemarszałek Piotr Pilch w imieniu klubu radnych PIS dziękował wojewodzie za całość pracy, jaką w trudnym czasie pandemii wykonuje ona sama i jej służby.

Gościem sejmiku była także Ewa Zawilińska – Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, która mówiła o potrzebach związanych z  osoczem od ozdrowieńców.

Dzięki pieniądzom od samorządu  województwa zakupiliśmy urządzenia do pobierania osocza od ozdrowieńców z COVID. W naszych oddziałach w Przemyślu i Krośnie już w tym tygodniu zostaną uruchomione te urządzenia i będzie można także tam oddawać osocze – podkreślała dyrektor Zawilińska. - Wiele osób chciało oddać osocze. Oczywiście cały czas zachęcamy do oddawania krwi. Nasza sytuacja w regionie jest dobra, możemy powiedzieć, że jesteśmy samowystarczalni. Oczywiście jest znacznie zwiększony poziom zapotrzebowania na krew czy osocze. Mamy je zabezpieczone, ale potrzeby są bardzo duże  - podkreślała dyrektor RCKiK – Dziękujemy wszystkim, także panu marszałkowi, za przekazywanie naszych apeli o krew i osocze. Możemy być dumni z mieszkańców Podkarpacia, bo w ostatni piątek mieliśmy ponad 400 osob w całym województwie oddających krew, z czego ponad 300 w Rzeszowie. To także dzięki Państwa zaangażowaniu – bo państwo też informują, za co bardzo dziękuję.   

W czasie sesji radni zdecydowali o przekazaniu środków z budżetu województwa dla kilku samorządów. 60 tysięcy złotych otrzyma gmina Grębów, która zwróciła się o wsparcie dla trzech rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru. Pożar pozbawił domu jedną z rodzin, niszcząc dorobek życia dwóch rodzin sąsiadów.     Pomoc od samorządu województwa pozwoli na wypłatę zasiłków celowych poszkodowanym rodzinom. Zasiłki zostaną przyznane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy i remontu zniszczonych domów.

Ponad 3,5 mln złotych przekazaliśmy w 2020 roku na pomoc tego typu w szczególnych sytuacjach, rozumiemy takie potrzeby, chcemy na nie odpowiadać – mówił marszałek Władysław Ortyl. Sejmik przyjął uchwalę jednogłośnie.  

Dotację z budżetu województwa w wysokości 20 tysięcy złotych otrzyma gmina  Krasne, za co modernizowana będzie droga do stacji kolejowej w Strażowie, w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.

Sejmik zdecydował także o zmianach terminów  w jakich pieniądze od samorządu  województwa otrzymają powiat ropczycko – sędziszowski na inwestycję . „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” oraz powiat rzeszowski, na dwa zadania dotyczące łączników autostrady A4 między granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów - Północ oraz łącznika drogi ekspresowej S19, na odcinku do węzła Rzeszów Południe.

Sejmik zdecydował także o przekazaniu 200 tysięcy złotych dla powiatu lubaczowskiego, na potrzeby remontu pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie.

W czasie obrad mówiono także o stopniu realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 - To najważniejszy dokument planistyczny dla rozwoju regionu – mówił marszałek Ortyl. Prezentację na temat strategii przedstawiła wicemarszałek Ewa Draus.

Od początku realizacji strategii PKB w regionie wzrósł o ponad 27 procent, dzięki czemu  przegoniliśmy kilka województwa w Polsce i możemy z tego tempa być zadowoleni. Powodem do odczuwania satysfakcji są także nakłady na innowacyjność, jakie ponosimy, by budować potencjał regionalnej gospodarki – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

Temat strategii stał się przyczynkiem do kolejne sejmikowej dyskusji. Radni chwalili jakość przygotowanej strategii, były też głosy krytyczne, zwłaszcza dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju w obszarze infrastruktury komunikacyjnej regionu.  

W czasie sejmikowej debaty radni zdecydowali o zwiększeniu planu wydatków na 2020 rok o ponad 18 mln złotych na potrzeby pokrycia wyniku finansowego szpitali wojewódzkich w Przemyślu i Tarnobrzegu.

Radni województwa podjęli także uchwałę przyjmującą „Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”.

Głównym celem programu jest nasze wsparcie dla budowania silnego  społeczeństwa obywatelskiego w regionie. To jest kolejna szansa na wspomaganie zrównoważonego  rozwoju społeczno- gospodarczego Podkarpacia – mówił o programie marszałek Władysław Ortyl. 

Ostateczna wysokość środków na realizację programu określona zostanie w budżecie 2021 rok po jego przyjęciu. Program finansowany będzie z budżetu województwa oraz źródeł zewnętrznych, wśród nich PROW. Łączna wysokość środków zaplanowanych na realizację tych działań w 2021 roku to ponad 37, 7 mln złotych. Z budżetu województwa będzie to ponad 12,6 mln złotych, czyli o nad 5 mln więcej niż w roku 2020, a ze środków  PROW ponad 25 mln złotych. 

Aleksandra Gorzelak -Nieduży

Foto Mateusz Romankiewicz, Tomasz Leyko

Video Mateusz Romankiewicz 

Biuro Prasowe UMWP