Miniatura artykułu: Most w Tyrawie Solnej już otwarty!Oddano do użytku kolejną inwestycję finansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych. Most w Tyrawie Solnej powstał także przy wsparciu środków pochodzących z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
 
W skromnej uroczystości otwarcia wzięli udział poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz starosta sanocki Stanisław Chęć. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch. 
 
Oddawana dziś do użytku inwestycja, to niezwykłe ułatwienie dla kierowców i mieszkańców, którzy musieli zmagać się z dużym utrudnieniem. Wcześniejszy most uległ zniszczeniu na skutek powodzi, które nawiedziły powiat sanocki. Bardzo się cieszę, że nowo wybudowany „łącznik” poprawi logistykę przejazdu pomiędzy sąsiednimi miejscowościami – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.
Nowy most w Tyrawie Solnej ma nośność 50 ton i długość 71,80 metrów. W ramach zadania wybudowano również jezdnię o szerokości 7 metrów oraz chodnik z jej obu stron. Całkowita szerokość mostu to 12,12 metra.
 
Całkowita wartość inwestycji pn. „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1 + 616”, to ponad 6 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 4,8 mln złotych.
 
Natalia Mierzwa-Sowa
Kancelaria Zarządu
foto: Jan Bator