Miniatura artykułu: Nowy pawilon Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie oddano do użytku  nowo wybudowany 5-kondygnacyjny budynek. Do nowego pawilonu zostały przeniesione Klinika Hematologii i Klinika Nefrologii ze Stacją Dializ.

 

Jest to największa taka szpitalna inwestycja na Podkarpaciu. Oprócz 1-2 osobowych sal dla chorych, pacjenci posiadają własny węzeł sanitarny. Ponadto do dyspozycji pacjentów są przestronne pokoje oczekiwań i wypoczynkowe, nowoczesny sprzęt  i aparatura medyczna.

Największa inwestycja od lat oczekiwana, to 55 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Klinika Hematologii. Klinika także i stacja dializ z tym związana to jest nowoczesny obiekt, jeżeli chodzi o wyposażenie jeżeli chodzi o architekturę - komentuje Marszałek Władysław Ortyl.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu i zaangażowaniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Województwa Podkarpackiego. Dodatkowo inicjatywa była współfinansowana ze środków budżetu województwa. Cały koszt budowy i wyposażenia obiektu wyniósł ponad  55 mln zł.

Zrealizowana inwestycja umożliwi uruchomienie Ośrodka Przeszczepiania Komórek Hematopoetycznych. Po zdobyciu niezbędnych akredytacji Klinika będzie ubiegać się o to, żeby móc przeszczepiać zarówno poddawane zamrożeniu komórki własne pacjenta (przeszczepienia autologiczne), jak i pobierane na bieżąco od dawców allogenicznych (czyli od rodzeństwa, dawców niespokrewnionych, a także od dawców alternatywnych, do których należą dawcy niespokrewnieni z niezgodnościami w układzie zgodności tkankowej HLA, jak i połowicznie zgodni dawcy rodzinni, tzw. haploidentyczni).

Bank Komórek Krwiotwórczych ze strefami pozwalającymi na uzyskanie najwyższej czystości otwiera perspektywę możliwości wdrożenia każdego nowego rodzaju terapii komórkowej.W dalszej perspektywie czasowej celowe może być rozważenie możliwości rozpoczęcia współpracy z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy celem wykonywania przeszczepień komórek krwiotwórczych u chorych obywateli pobliskiej Ukrainy, na której obszarze nie ma ośrodka przeszczepowego- ta działalność mogłaby stanowić dodatkowe źródło finansowania, niezależnego od NFZ - powiedział Marek Wiater dyrektor KSW nr 1 w Rzeszowie.

Działalności przeszczepowej w tak szerokim zakresie dotąd na Podkarpaciu nie było, a jej uruchomienie jest niezmiernie ważne, gdyż chorzy z Podkarpacia nie będą musieli już być kierowani do odległych ośrodków transplantacyjnych, lecz będą na każdy etapie leczenia obsługiwani na miejscu.


Tekst: Anna Magda
Zdjęcia: Mateusz Romankiewicz
Biuro Prasowe UMWP