Miniatura artykułu: Podkarpacie i Kraj Preszowski bliżej – choć online 

Współpracujemy od lat i cieszymy się ze wspólnych inicjatyw, które rozwijają nasze regiony. Nawet działania w skali mikro przekładają się na skalę makro – mówił marszałek Władysław Ortyl, podczas międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Nie tylko „Pociąg do kultury”. 

W wideokonferencji zorganizowanej wspólnie przez urzad marszałkowski województwa podkarpackiego i Kancelarię Predsedy Kraju Preszowskiego uczestniczyli gospodarze regionów,  ministrowie z obu krajów - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber i sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Słowacji Jarosław Kmet,  konsul honorowy RP w Preszowie Jan Hudacky, samorządowcy z obu stron granicy, urzędnicy odpowiedzialni za rozwój infrastruktury, kultury i promocji regionów. Ponad 50 osób spotkało się online, aby podsumować dotychczasowe działania zbliżające Podkarpacie i Kraj Preszowski.

Dziś podsumowujemy sezon połączeń kolejowych na trasie Rzeszów – Medzilaborce – Rzeszów oraz nasz projekt „Pociąg do kultury”. Te nasze działania na poziomie regionów są tylko częścią wielkich inicjatyw, takich jak Via Carpatia, Strategia Karpacka, Koncepcja Trójmorza. Nasze małe projekty, lokalne i regionalne działania, mają realny wpływ na budowanie współpracy, współdziałania i bliskości, nawet w tak trudnym czasie, jak pandemia koronawirusa. Przekładają się one także na wspólnotę myślenia o sprawach ważnych – podkreślał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.  

Koronawirus nas nauczył, że spędzać czas w naszym najbliższym otoczeniu, a Tatry nas łączą. W czasach koronawirusa rezygnujemy z dalekich podróży i chcemy odpoczywać blisko siebie, a przecież Polakom blisko jest na Słowację a Słowakom do Polski. To jest dla nas kolejny impuls, aby budować jeszcze lepszą współpracę i wspólnotę – w dziedzinie infrastruktury, turystyki, promocji – mamy przecież  tak wiele do zaoferowania – mówi predseda Kraju Preszowskiego Milan Majersky.

Konferencja była okazją do podsumowanie sezonu kolejowego 2020 na trasie Rzeszów – Medzilaborce – Rzeszów. Pomimo sytuacji epidemicznej połączenie Rzeszów cieszyło się zainteresowaniem.

W czasie wakacji 2020 roku pociągi kursowały w okresie 26 czerwca do 6 września w piątki, soboty i niedziele. W 4 godziny można było dotrzeć z Rzeszowa do Medzilaborec, z Sanoka w około półtorej godziny.

Z tej możliwości skorzystało ponad 4 tysiące pasażerów, widać zainteresowanie turystów ta formą spędzania czasu – mówiła dyrektor Joanna Szozda z Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego.   

Chcemy kontynuować te połączenia – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch.

Pomimo stanu pandemii Polacy i Słowacy chcą się odwiedzać, widzimy, że są goście z obu krajów. Dziękuję za podtrzymanie tych międzynarodowych połączeń w 2020 panu marszałkowi Ortylowi i panu predsedzie Majerskiemu. Liczba pasażerów pokazała, że połączenia są potrzebne, mam nadzieję, że się będą rozwijać. To dobry przykład współpracy, którą z perspektywy widzimy na płaszczyźnie strategicznego projektu Via Carpatia – mówił w czasie konferencji sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafal Weber – Z naszej perspektywy oddanie do użytku całej Via Carpatia na ternie Polski w 2026 roku jest bardzo prawdopodobne.

O budowie drogi Via Caraptia i inicjatywach transgranicznych mówił także Jarosław Kmet, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Słowacji.

R4, bo tak u siebie nazywamy tę trasę to nie tylko szansa na przyciągnięcie inwestorów, ale także nową jakość życia oraz bezpieczeństwo. Na wielu odcinkach droga powstaje i to w dobrym tempie. Korytarz z Koszyc do granicy węgierskiej jest gotowy, dwa odcinki w okolicach Preszowa są w budowie. Niestety, nie wszystkie fragmenty trasy są na liście priorytetów słowackiego rządu, ale dalej tę sprawę analizujemy. Wspieramy inicjatywę Polski włączenia trasy do sieci bazowej korytarza TENT, bo to ważne dla Europy – podreślał minister Kmet. 

 Minister zaproponował, aby pociąg z Rzeszowa mógł dotrzeć dalej - do Koszyc, a nawet do Miszkolca.  - Na poziomie rządowym jesteśmy zainteresowani  takimi inicjatywami, także w sezonie zimowym  - podkreślał Jarosław Kmet sekretarz stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa na Słowacji. 

Predseda Kraju Preszowskiego Milan Majerski podkreślał rolę marszałka Władysław Ortyla w działaniach na rzecz rozwoju regionów karpackich na forum europejskim., dziękując za wkład gospodarza Podkarpacia w budowanie Strategii Karpackiej.

W czasie konferencji mówiono o projekcie „Pociąg do kultury”, stworzonym przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP. 

„Pociąg do kultury” to połączenie podróżowania i jednocześnie zwiedzania muzeów. W czasie wakacji turyści podróżujący pociągiem mogli nieodpłatnie zwiedzać pięć instytucji kultury podległych samorządowi województwa – przybliżył inicjatywę dyrektor Robert Godek dyrektor departamentu  - To pierwszy rok tego programu, chcemy go rozwijać, włączyć kolejne muza i dotrzeć do większej liczby uczestników – zauważył dyrektor Godek.

Inicjatywą „Pociąg do kultury” objętych zostało 5 muzeów: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Słowaccy uczestnicy konferencji prezentowali podejmowane na miejscu inicjatywy, które zachęcają turystów do odwiedzenia tej części Słowacji. Jako efekt podjętych polsko-słowackich działań wskazywali między innymi ogromne, bo aż 40 procentowe zwiększenie liczby turystów w jedynym w Europie i pierwszemu na świecie muzeum Andego Warhola w Medzilaborcach  w 2019 roku. Jak podkreślali największą grupę turystów stanowią Polacy. Pokazywali plany dotyczące rozwoju kultury - Muzeum Andy’ego Warhola w Medzilaborcach otrzymało z europejskich środków ponad 7 mln euro na rozwój placówki.

Cieszę się , że jest tak wiele inicjatyw, które razem realizujemy, dziękuję za propozycje na przyszlość. Pomysł, by linię przedłużyć do Humennego, Koszyc a nawet Miszkolca jest bardzo ciekawy. Już myślimy o kolejnych inicjatywach współpracy, będziemy  je organizować - podsumował spotkanie online marszałek Władysław Ortyl.

Tekst Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Foto  Anna Magda
Video Mateusz Romankiewicz
Biuro prasowe UMWP