Na zdjęciu uczestnicy wydarzeniaW ramach rządowego programu „100 obwodnic” na terenie województwa podkarpackiego powstanie kolejna, tym razem w ciągu drogi krajowej nr 28 i umożliwi objazd Miejsca Piastowego.

 

 5 października br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz wicemarszałek Piotr Pilch wzięli udział w uroczystym ogłoszenia o przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28. Na wydarzeniu obecni byli również posłowie na sejm Piotr Babinetz i Adam Śnieżek.

To niezmiernie ważna i oczekiwana inwestycja zarówno przez kierowców, jak i mieszkańców. Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego zapewni efektywne  funkcjonowanie transportu, a także poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i jakość życia mieszkańców. Bardzo cieszy mnie fakt, że polski rząd podjął się realizacji programu 100 obwodnic. Obwodnica Miejsca Piastowego jest już  piątą podkarpacką inwestycją realizowaną w ramach tego programu – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje projekt, a następnie wybudowanie drogi klasy GP w szczególności:

  • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond); 
  • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu;
  • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową;
  • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego;
  • budowę urządzeń ochrony środowiska;
  • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej;
  • budowę oświetlenia drogowego;
  • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem);
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
  • zagospodarowanie terenu zielenią.

Tekst/Zdjęcia:N. Mierzwa-Sowa