201005 Pala NadzieiKolejny raz żonkil stał się symbolem wielkiej akcji dla dzieci chorych i potrzebujących organizowanej przez Podkarpackie Hospicjum. Uroczyste rozpoczęcie sadzenia cebulek żonkili obyło się w Parku Papieskim w Rzeszowie. 
 
Symboliczne żonkile zostały podsadzone przez Stanisława Kruczka – członka zarządu Województwa Podkarpackiego, biskupa Kazimierza Górnego, prezesa Fundacji Podkarpackiego Hospicjum oraz wolontariuszy.
Jesienna kampania rozpoczęła się już w połowie września. Sama akcja swoją tradycją sięga roku  1948. W Wielkiej Brytanii rozpoczęła ją Marie Curie Caneer. Zbierano datki na tworzenie i utrzymanie hospicjów. Rozdawany przy tej okazji żonkil, stał się symbolem nadziei, który ma przypominać o ludziach chorych, cierpiących, potrzebujących opieki i troski.
3 października rozpoczyna się również XII Charytatywna Aukcja Obrazów organizowana przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Znani artyści, malarze i rzeźbiarze podarowali na aukcję wyjątkowe dzieła sztuki, które wzbudzają emocje, skłaniają do przemyśleń i refleksji nad życiem. Każdy wylicytowany obraz to leki dla pacjentów Hospicjum, to niezbędny do leczenia sprzęt medyczny, to przede wszystkim spełnione marzenia nieuleczalnie chorych maluszków. Ze względu na epidemię coroczna aukcja obrazów odbędzie się drogą internetową. Szczegóły znajda Państwo na stronie Podkarpackiego Hospicjum .
Fundatorem Hospicjum jest pani Janina Jaroń. Zaczynała misję pomocy potrzebującym pracując jako pielęgniarka. Początki tej działalności były ogromnie trudne, począwszy od jednego pokoju w suterenach i problemów finansowych, poprzez zmianę lokum na ciut większy lokal na ul. Hetmańskiej, aż do nowej siedziby przy ul. Lwowskiej.
 
Pola Nadziei organizowane są w Rzeszowie przez Podkarpackie Hospicjum dla dzieci. Fundacja została powołana w 2006 r., aby objąć opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Hospicjum ma wypracowany holistyczny model opieki, w którym w sposób ciągły, kompleksowy oraz interdyscyplinarny wspieramy zarówno chore dziecko jak i jego rodzinę.
 
Tekst i zdjęcia: Kamil Dudzik