Ambasador Rumunii z wizytą na PodkarpaciuOvidiu Dranga, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii w Polsce odwiedził Podkarpacie. Towarzyszyła mu delegacja z Województwa Bihor, na czele z Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Ilie Bolojanem.

 

 

Spotkanie zdominowały szeroko pojęte tematy karpackie. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl przedstawił Opinię dot. Strategii makroregionalnej dla regionu Karpat, przyjętą podczas 137. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regonów, podkreślając, że dokument którego był sprawozdawcą, charakteryzuje główne filary jakie powinna obejmować strategia, takie jak: Karpaty konkurencyjne, Karpaty zielone i Karpaty wspólne. Marszałek zadeklarował, że samorząd Województwa Podkarpackiego wspiera i będzie wspierał w przyszłości inicjatywy służące Karpatom. Jako przykłady wskazał m.in. Wspólny apel przedstawicieli regionów Podkarpackiego (PL) i Centrum (RO), w sprawie wspólnych międzynarodowych prac nad propozycjami projektów jako działań na rzecz rozwoju Makroregionu Karpackiego, Wspólne stanowisko Predsedów Krajów Słowackich (SK8) poparcia dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat, czy interpelację Posła do PE Tomasza Poręby dotycząca działań Komisji Europejskiej ws. inicjatywy utworzenia Strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat.

Marszałek wspomniał także o dobrze rozwijającej się współpracy z Podkarpacia z Sekretariatem Konwencji Karpackiej, podkreślając, że Polska przejęła na początku bieżącego roku 3-letnie przewodnictwo w ramach Konwencji.

Strategia Karapacka oraz droga Via Carptia, to zagadnienia, która nierozerwalnie łączą się ze sobą. To właśnie o przebiegu i etapach budowy w Rumunii tego międzynarodowego mówił przewodniczący Bolojana. Szef Województwa Bihor charakteryzując główne branże swojego regionu, położonego w północno zachodniej części Rumunii, zaproponował również Marszałkowi Ortylowi wymianę dobrych praktyk w zakresie wdrożenia funduszy i projektów UE. Obszary takie jak:  jak gospodarka, winiarstwo czy turystyka, również należą do wspólnych zainteresowań. Współpraca w tym zakresie mogłaby odbywać się na poziomie regionalnym jak i lokalnym.

Tekst: Kancelaria Zarządu UMWP

Foto: Mateusz Romankiewicz