List Marszałka Władysława OrtylaZ okazji jubileuszu 20-lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, do pracowników oraz osób związanych z PSST, Marszałek Władysław Ortyl wystosował okolicznościowy list.

 Poniżej Publikujemy List Marszałka Władysława Ortyla.

Graficzne przedstawienie listu marszałka z okazji jubileuszu PSST

 

Szanowni Państwo,

Z okazji jubileuszu XX-lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, 

pragnę przekazać wszystkim Państwu – wójtom, burmistrzom, prezydentom miast,
serdeczne podziękowania za zaangażowanie i aktywny udział w kształtowaniu społecznej, gospodarczej
i kulturalnej przestrzeni województwa podkarpackiego. Szczególne podziękowania kieruję do członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

30 września 2000 roku z woli samorządów gmin, powiatów i województwa powstało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych z siedzibą w Rzeszowie.
Obecnie mija już dwadzieścia lat naszej działalności.

Dlatego z tej okazji chcę złożyć wszystkim członkom PSST szczere podziękowania
za społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. W szczególności pragnę podziękować tym,
którzy reprezentowali swój samorząd w naszej organizacji poprzez
sprawowanie funkcji Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, członków Zarządu, Sekretarza
i Skarbnika oraz członków Komisji Rewizyjnej. Dziękuję również osobom,
które pracowały w komisjach powołanych przez Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Bardzo proszę Państwa o dalszą aktywność w kolejnej - VI kadencji.

Ten okrągły jubileusz to także okazja, by podziękować byłym i obecnym sponsorom
za ich życzliwość i wsparcie na rzecz Stowarzyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu
za dotychczasową pomoc i proszę o dalszą współpracę.

Składam również podziękowanie instytucjom i osobom współpracującym na co dzień
z naszym Stowarzyszeniem: duchowieństwu, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na czele z Panią Wojewodą,
a także służbom mundurowym.

Podziękowania kieruję także do obecnych i byłych pracowników biura PSST,
którzy administrują stowarzyszeniem i prowadzą jego bieżąca działalność.

Na zakończenie pragnę złożyć wszystkim współpracującym z naszym stowarzyszeniem wszelkiej pomyślności oraz dalszej owocnej współpracy. Wszystkie samorządy, które nie należą jeszcze
do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych zapraszam do członkostwa.

 Z wyrazami szacunku,

 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Zarządu PSST