Fundusze europejskie, wyzwania klimatyczne, edukacja i ochrona zdrowia - to główne tematy obrad Konwentu Marszałków Województw RP. Wśród gości spotkania są przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządu oraz eksperci. Województwo podkarpackie reprezentuje w Zielonej Górze wicemarszałek Piotr Pilch. On-line obecny jest także marszałek Władysław Ortyl, gdyż konwent ma formułę hybrydową – część gości bierze udział w obradach poprzez internet.

W drugim półroczu 2020 roku konwentowi przewodniczy województwo lubuskie, które na miejsce pierwszego posiedzenia wybrało Lubniewice. Drugie spotkanie marszałków województw pod przewodnictwem lubuskiego odbywa się w Zielonej Górze. Marszałkowie debatują przez dwa dni – 24 i 25 września.

Wśród najważniejszych tematów konwentu są m.in. kwestie dotyczące przyszłej perspektywy finansowej UE. Pierwsza prelegentka konwentu, Magda de Carli z Komisji Europejskiej, mówiła o synergiach pomiędzy programem Horyzont Europa a kolejnym cyklem polityki spójności. Po niej głos zabrała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej, która przedstawiła przebieg prac nad Krajowym Planem Odbudowy, powstającym  w jej resorcie. Jest to dokument, który pozwoli sięgnąć po unijną pomoc w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Polska z tej puli może liczyć na ponad 23 mld euro w postaci dotacji oraz na 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Do MFiPR wpłynęło na chwilę obecną ponad tysiąc propozycji projektów do KPO, z czego 557 z regionów oraz 641 z resortów. Trwają prace nad zgłoszonymi propozycjami – poinformowała marszałków minister Jarosińska.

Podczas dwudniowych obrad w Zielonej Górze marszałkowie będą rozmawiać o skutkach ocieplenia klimatu, o tym jakie wyzwania stoją w tej kwestii przed samorządami, jak budować zielony ład, dbać o czyste powietrze czy transformację energetyczną. Marszałkowie wrócą też do kwestii związanych z ochroną zdrowia, a także porozmawiają o nowoczesnych technologiach w szkolnictwie w kontekście pandemii. Uczestnicy obrad będą także mówić o samej pandemii, kwestii szczepień na grypę – czy warto je robić? W tym temacie wypowiedzą się specjaliści. Obrady można śledzić w internecie na stronie województwa lubuskiego.

tekst: Monika Konopka
zdjęcia: Lubuskie.pl