Z okazji 76-rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego marszałek Władysław Ortyl kierował do mieszkańców Podkarpacia specjalny list. Całość publikujemy poniżej.

 

Szanowni Państwo,

Siedemdziesiąt sześć lat temu na ulicach Warszawy doszło do zrywu narodowościowego, który miał na celu wyzwolić stolicę spod niemieckiej okupacji i dać obywatelom światło nadziei na wolną Polskę. Na ulicach stołecznego miasta polscy powstańcy - w większości ludzie młodzi - stanęli naprzeciw dobrze uzbrojonej i przeszkolonej armii niemieckiej.

Wiele lat po tym wydarzeniu, które w ogromnym stopniu odcisnęło piętno na Narodzie Polskim, a jednocześnie ukształtowało polską tożsamość narodową, spotykamy się na ulicach polskich miast i miasteczek, by wspólnie oddać cześć bohaterom tamtych lat. Wszyscy ci, którzy 1 sierpnia 1944 roku chwycili za broń, podjęli walkę o prawdziwie wolną, niepodległą Rzeczpospolitą, a jednocześnie o swoją przyszłość, swoich rodzin i kolejnych pokoleń Polaków.

Tego dnia mając na uwadze ich heroizm, patriotyzm i bohaterską postawę, z najwyższym szacunkiem i czcią oddajemy im należny hołd i szacunek. To byli ludzie, którym wojna w brutalny sposób zniszczyła życie, a poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę nałożyło na ich barki obowiązek walki o jej przyszłość. Z godną i dumną postawą wyszli
na ulice Warszawy, by zrobić to, co do nich wówczas należało – dać świadectwo bycia Polakiem.

Tego dnia również i my – dziś żyjący w wolnym, niepodległym kraju zróbmy to, co do nas należy – uczcijmy tę rocznicę w sposób godny. Jednocześnie w swoim patriotyzmie nie ograniczajmy się jedynie do samych obchodów, ale przekazujmy świadectwo przeszłości młodym pokoleniom, którym dziś trudno zrozumieć motywy, jakimi kierowali się nasi przodkowie. Niech historia Polski i pamięć o powstaniu warszawskim oraz jego bohaterach pozostanie wiecznie żywa w sercach Polaków i kształtuje przyszłość naszego kraju zgodnie z ideałami o które walczyli – wolnej, niepodległej Polski.

Z poważaniem,
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego