200723 skanerW Korczowej oddano do użytku nowoczesne wielkogabarytowe urządzenie RTG o wartości przekraczającej 12 mln zł. To najnowocześniejszy na ścianie wschodniej skaner, przeznaczony do kontroli środków transportu. W uroczystości przekazania sprzętu uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

Zakup skanera został współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu „Bezgraniczne bezpieczeństwo”. Za pomocą skanera możliwa jest kontrola pojazdów ciężarowych, osobowych, autobusów, busów oraz kontenerów.

Na Podkarpacie przyjechała Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, która podkreśliła rolę nowoczesnego sprzętu we wspieraniu przedsiębiorczości.

- Priorytetem jest dla nas wsparcie legalnie prowadzonej działalności gospodarczej i jest to realizowane między innymi poprzez tworzenie dobrych warunków do uczciwej konkurencji rynkowej – powiedziała szefowa KAS.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli także: Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, mł. insp. Grzegorz Skowronek, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, gen. bryg. SG Roberta Rogoz, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ppłk SG Bogusław Czternastek, Komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej, Jerzy Wołoszyn, Dyrektor Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej

System spełnia wymagania międzynarodowych norm bezpieczeństwa i jest bezpieczny zarówno dla funkcjonariuszy, kierowców czy pasażerów, jak również przewożonych towarów.

To kolejne wielkogabarytowe urządzenie RTG, które wspomagać będzie działania kontrolne funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej  na kluczowych przejściach granicznych w woj. podkarpackim. Podobne systemy pracują także na drogowym przejściu granicznym w Medyce i kolejowym  przejściu granicznym Przemyśl-Mościska.

oprac. Biuro Prasowe
fot. KAS