200525 sejmik

To już trzecia sesja sejmiku, która odbyła się za pomocą łączy internetowych. Forma obrad nie była jednak przeszkodą w podjęciu kilku ważnych decyzji. Radni uczucili też ważne rocznicowe wydarzenia.

Upamiętnienie jubileuszu urodzin najwybitniejszego Polaka, moralnego autorytetu i duchowego przewodnika kolejnych pokoleń - świętego Jana Pawła II oraz przypomnienie o jubileuszu 30 –lecia przywrócenia samorządności w Polsce – te dwie rocznice upamiętnili radni województwa podkarpackiego. Podjęli także decyzję o przekazaniu należącej do województwa nieruchomości na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II prowadzonej w Rzeszowie przez Siostry Prezentki oraz wsparli projekty w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

18 maja 2020 roku minęła 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, który jako papież Jan Paweł II poprzez swój niezwykły pontyfikat wpłynął nie tylko na dzieje Kościoła Katolickiego, ale również Polski i całego świata. By uczcić tę rocznicę sejmik województwa przyjął stanowisko, będące wyrazem uznania Samorządu Województwa Podkarpackiego dla zasług Świętego Jana Pawła II, przywołując Jego wszechstronne dziedzictwo.

Znamy, cenimy i pamiętamy osobę największego z Polaków – Jana Pawła II. Jego setna rocznica urodzin, nie mogła umknąć naszej uwadze. Pomimo panującej pandemii rozpoczęliśmy obchody rocznicy stulecia w Krasiczynie, 14 kwietnia 2020 roku, w miejscu związanym z osobą wychowawcy przyszłego papieża, kardynała Adama Sapiehy – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.  Zorganizowaliśmy e-seminarium papieskie, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziś podejmujemy stanowisko sejmiku z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, które mówi o tym ważnym jubileuszu i o wadze tego pontyfikatu, z punktu widzenia całej nauki Papieża Polaka oraz jako upamiętnienie Jego pobytów na Podkarpaciu – zaznacza marszałek Ortyl.

W czasie majowej sesji sejmik województwa zdecydował o przekazaniu na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Krakowie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli na działalność z zakresu oświaty i wychowania. Zgromadzenie prowadzi w Rzeszowie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II, właśnie w budynku przy ul. Lisa Kuli 13, do tej pory dzierżawionym. 

Szkoła prowadzona przez Siostry Prezentki nosi imię świętego Jana Pawła II. Papież nawoływał, aby nie stawiać mu pomników spiżowych, ale aby pamiętać o jego nauce, o jego dziedzictwie i myślę, że Siostry całym systemem edukacji oraz pracą w tej szkole przyczyniają się do tego, aby osobę, naukę i dzieło św. Jana Pawła II promować i wdrażać w życie. To najlepszy sposób okazania wdzięczności dla osoby św. Jana Pawła II – zaznacza marszałek Ortyl.  

Siostry prowadzą szkołę na bardzo wysokim poziomie, odnoszącą liczne sukcesy edukacyjne. Chcielibyśmy, aby w stulecie urodzin św. Jana Pawła II siostry mogły otrzymać ten budynek na własność, aby w nim wspaniale uczyć i wychowywać. Będąc właścicielkami obiektu siostry będą mogły dokonać remontów i inwestycji tam potrzebnych, prowadząc dzieło upamiętniające naszego Świętego Papieża – mówił o uchwale przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Przekazując ten budynek Siostrom Prezentkom tak naprawdę dokonujemy inwestycji, bo inwestujemy w rozwój przyszłych pokoleń – podkreślał w czasie sesji radny Stefan Bieszczad. 

W podobnym tonie wypowiadali się radni Bogdan Romaniuk, Karol Ożóg oraz wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, gratulując siostrom sukcesów edukacyjnych osiąganych w regionie od lat.    

Dziękuję bardzo serdecznie za życzliwość i za podjęcie tej uchwały. Zawsze zadanie wychowania i edukacji spełnialiśmy z najwyższym staraniem i mamy nadzieję, że jeżeli Bóg  pozwoli, nadal będziemy się wywiązywać z tego jak najpełniej. Duchowe dziedzictwo, które otrzymujemy mamy przekazać młodzieży – tak mówił św. Jan Paweł II i my staramy się z tej misji wywiązać - mówiła po podjęciu przez sejmik decyzji siostra Anna Telus, dyrektor  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II.

Na kilka dni przed 30. rocznicą pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku, radni województwa podjęli także temat wagi samorządu dla rozwoju Polski.

Reforma administracyjna, tworząca różne szczeble samorządu terytorialnego to jedna z ważniejszych i bardziej udanych reform po 1989 roku. Mówimy o tym, przywołujemy przykłady tego, czym jest samorząd i jak blisko jest problemów i spraw mieszkańców swych społeczności. Szczególnie dobrze widać to w czasie pandemii, gdy to samorząd jest miejscem, w którym zdobywa się informację i wsparcie – jak chociażby dla przedsiębiorców. Opieka zdrowotna, choćby w postaci szpitali też w znacznym stopniu leży na barkach samorządu. To pokazuje czym jest samorząd – zaznacza marszałek Ortyl.

Po 1989 roku rozwój społeczny w Polsce stał się faktem. Dzięki reformom powstało społeczeństwo obywatelskie, decydujące o losach swych małych ojczyzn. Minęły już trzy dekady samorządu i dziś widzimy jak ważny jest on, chociażby w kontekście absorbcji środków unijnych, dzięki którym nasze samorządy tak świetnie się rozwijają – zauważył w czasie sesji przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. 

Przykładem sprawności działań samorządów, jest tworzone właśnie Podkarpackie Centrum Nauki, które powstaje w podrzeszowskiej Jasionce. O stanie prac nad inwestycją mówił dyrektor Tomasz Michalski z WDK, który odpowiada za inwestycję.

Już w lipcu ma ruszyć budowa Podkarpackiego Centrum Nauki. Prace budowlane mają potrwać do maja 2022 roku, a samo otwarcie planowane jest na czwarty kwartał 2022 roku – zaznaczał dyrektor Michalski. 

Na 4 kondygnacjach znajdą się prawie 3 tysiące metrów kwadratowych ekspozycji, laboratoria i warsztaty. Całkowita wartość projektu, w ramach którego powstaje PCN to ponad 90 mln złotych, z czego ponad 72 mln złotych pochodzą RPO WP 2014-2020, a prawie 18 mln złotych dokłada ze swego budżetu województwa podkarpackiego. Gotowa jest już makieta budynku, którą będzie można niebawem oglądać w holu urzędu marszałkowskiego.

Radni podjęli uchwałę, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dla 71 gmin, na niewielkie inwestycje na potrzeby lokalnych wspólnot na swoim terenie. Radni jednogłośnie poparli projekt, przekazując na ten cel ponad 700 tysięcy złotych z budżetu województwa. Tak samo zgodnie zdecydowali o poparciu 16 wniosków na kwotę 240 tysięcy złotych, które w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi realizują II etap koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.  

W sesji uczestniczył także Adam Sidor Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który mówił o sytuacji epidemicznej w regionie od marca do 24 maja.

Jesteśmy wraz z kilkoma województwami w sytuacji korzystnej jeżeli chodzi o współczynnik zapadalności na koronawirusa. Od pewnego czasu nie notujemy nowych przypadków – podkreślał inspektor Sidor – Przez ten czas objęliśmy ponad 45 tysięcy osób kwarantanną. W tym czasie WSSE wykonała ponad 17 tysięcy badań, a kolejne trzy laboratoria wykonały ponad 3,8 tysiąca badań. 

Powiało optymizmem – podsumował prezentację inspektora Adama Sidora przewodniczący Jerzy Borcz.

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał założenia podpisanego przed kilkoma dniami „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”, który realizować będzie razem kilka podmiotów.  

Działania te i przedsięwzięcia wesprą powrót osób, które zakończyły okres przebiegu choroby COVID-19 do życia społecznego, zwłaszcza  na rynek pracy. Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu stanu zdrowia, leczeniu oraz rehabilitacji. Projekty będą finansowane z RPO WP 2014-2020, ze środków przyszłej perspektywy finansowej UE, ze środków budżetu państwa, budżetu województwa podkarpackiego, Narodowego Funduszu Zdrowia i innych źródeł.

Projekty będą miały przede wszystkim wymiar leczniczy i rehabilitacyjny, pozwolą także na zakup  niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Głównymi koordynatorami projektów będą Uniwersytet Rzeszowski oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.


 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP