200430 konferencja

 

Chcemy współpracować, aby wesprzeć podkarpackie firmy i uchronić je od gospodarczego załamania, w czasie tak trudnym, jak gwałtowne wyhamowanie gospodarki spowodowane pandemią koronawirusa. Myślimy o tym co teraz, ale też wychodzimy w przyszłość – mówił marszałek Władysław Ortyl otwierając I posiedzenie zespołu ds. pobudzania aktywności podkarpackiej gospodarki w okresie pandemii koronawirusa. 

Zespół liczy kilkudziesięciu członków. W jego skład wchodzi zarząd województwa podkarpackiego, radni województwa, biznesmeni, przedstawiciele instytucji zrzeszających przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego a także podmiotów funkcjonujących w ramach samorządu województwa a wspierających biznes.  

Zespół został powołany z inicjatywy marszałka Ortyla. Idea zrodziła się po zdalnym spotkaniu, które w połowie kwietnia marszałek Ortyl odbył  z przedstawicielami instytucji zrzeszających przedsiębiorców.  

Jak wesprzeć podkarpacki biznes w erze gospodarczego załamania oraz co proponują urzędy i spółki związane z samorządem województwa na ten trudny czas – na te i inne pytania szukano odpowiedzi w czasie pierwszego posiedzenia zespołu powołanego przez marszałka Władysława Ortyla. 

W czasie wideokonferencji o sytuacji gospodarczej regionu mówił Marek Cierpiał-Wolan – dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Przedstawił dane zebrane przez US na początek kwietnia. Dyrektor mówił m.in. o liczbie firm, które zawiesiły swoją działalność. W marcu było ich aż 681. 

W regionie widać tąpniecie w sferze handlu, budownictwa, hotelarstwa i gastronomii. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, bo decyzje rządu RP pozwalają na zmianę tej sytuacji. W pierwszych trzech tygodniach kwietnia na zawieszenie działalności zdecydowało się jeszcze więcej firm – mówił dyrektor Cierpiał - Wolan. Jednak jak poinformował dane z Podkarpacia są podobne do statystyk w całym kraju.

Dyrektor WUP Tomasz Czop poruszył kwestię ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

- Do 30 kwietnia 2020 roku podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 1260 wniosków na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opiewają one na ponad 338 milionów złotych dla ponad 73 tysięcy osób - mówił Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. - Działamy szybko i sprawnie. Od momentu poprawnie złożonego wniosku do wypłaty środków dla przedsiębiorcy mija 7 dni – podkreślał dyrektor Czop. 

Do 30 kwietnia 2020 roku wypłacono łącznie wsparcie dla 20 756 osób, na wnioski 353 firm na kwotę ponad 39,5 miliona złotych. To realizacja wniosków 134 firm z powodu przestój ekonomicznego i 254 przedsiębiorstw z racji obniżonego czasu pracy. 

O problemach firm mówił także Mariusz Bednarz prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. -  70 procent małych firm, z którymi mamy kontakt deklaruje, że będzie miało problemy z płynnością  finansową – mówił w czasie konferencji prezes Bednarz. 

Dużo informacji na temat wsparcia dla podkarpackich przedsiębiorców miała dyrektor Agnieszka Czuchra z Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP. Mówiła ona o pożyczce płynnościowej dla MŚP oraz systemie zaliczkowym uruchomionym w kwietniu dla wszystkich firm, które już realizują projekty w ramach I Osi RPO WP 2014-2020 lub będą w nich brać udział. 

Baliśmy się, że w związku z obecną sytuacją firmy będą chciały rezygnować z realizacji projektów.  Ale na szczęście tak się nie dzieje. W maju będziemy podpisywać umowy na realizację projektów z przedsiębiorcami z Bieszczadów – podkreślała  Agnieszka Czuchra dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP, mówiąc o działaniach podjętych i wciąż  podejmowanych w zakresie usprawnień realizowanych projektów w ramach I osi priorytetowej RPO. 


Szeroko pojętą sferę biznesu w zespole reprezentują miedzy innymi Marek Darecki (Pratt&Wittney)) i Ryszard Jania (Pilkington). 

- Dziękuję za dotychczasowe działania podejmowane na rzecz pomocy przedsiębiorcom – mówił w czasie zdalnej konferencji prezes Doliny Lotniczej Marek Darecki. 

Prezes przedstawił sytuację firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. – Obraz jest zły. Firmy spodziewają się tąpnięcia na poziomie 35 procent. Spodziewamy się, że do poziomu z roku 2019 uda nam się dojść w roku 2023. To nie będzie dla nas kryzys na miesiące, podniesienie się będzie kwestią 3-5 lat i niewiele da się tutaj zrobić. – mówił w czasie wideokonferencji prezes Marek Darecki. Połowa firm Doliny Lotniczej oczekuje spadku produkcji o 40 procent,  tylko 10 procent firm ocenia, że kryzys nie wpłynie płynie na zamówienia – podkreślał prezes Darecki. 

W podobnym tonie wypowiadał się prezes Ryszard Jania ze Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.

Praktycznie wszystkie firmy w jakimś stopniu są mocno dotknięte przez obecną sytuację.  Jest to spójny łańcuch dostaw i firm, jeżeli producenci samochodów nie pracują – a na dziś pracuje tylko Volvo w Szwecji i od połowy kwietnia firm w Austrii, być może w połowie maja ruszą firmy brytyjskie - to niestety będzie i wyglądać u nas. Okres przewidywany dojścia do poziomu z 2018 czy 2019 roku to są lata, mówi się nawet o trzech latach – nie ukrywa prezes Ryszard Jania. 

Prezes Krzysztof Staszewski z Podkarpackiego Funduszu Rozwoju na temat działania łagodzących skutki kryzysu – Stworzyliśmy możliwości dla przedsiębiorców, którzy skorzystali z   preferencyjnych pożyczek, które udzielamy, aby mogli skorzystać z prolongowania spłaty kolejnej raty o 6 miesięcy, z czego skorzystało do tej pory 30 przedsiębiorców. Dla pożyczek do 200 tysięcy złotych uprościliśmy procedurę, aby łatwiej było je uzyskać. Mamy do dyspozycji 20 mln złotych i czekamy na przedsiębiorców. Środki są i na bieżąco przyjmujemy wnioski – podkreślał prezes Staszewski.  

Jacek Kubrak prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji poinformował, że zaprosił na webinaria, w czasie których przedsiębiorcy będą się mogli zdalnie spotykać i dzielić doświadczeniami by jak najłagodniej przejść przez czas kryzysu. Centrum uruchamia także Akademię Menadżera, która ma być narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców. 

Skład naszego zespołu jest liczny, ale otwarty. Na następne posiedzenie zaproszę wojewodę Ewę Leniart oraz dyrektora Adama Sidora z SANEPIDU. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie, gospodarka musi być w centrum naszych działań – podkreślał marszałek Ortyl podsumowując pierwsze posiedzenie zespołu. Następne spotkanie zostało zaplanowane na połowę maja. 

Dziś także ruszyła strona internetowa, która ma być kompendium wiedzy o tym, kto, gdzie i jaką pomoc może uzyskać w sytuacji, jaką z powodu pandemii przeżywa gospodarka regionu.  

Chcieliśmy, aby mieszkańcy Podkarpacia i przedsiębiorcy nie gubili się w zalewie informacji, które są ważne, ale często ich ilość powoduje, że nie są w stanie wybrać tych, które są skierowane właśnie dla danej branży, grupy społecznej czy zawodowej – podkreśla marszałek Ortyl. 

Strona tarcza.podkarpackie.pl  ma być płaszczyzną wymiany informacji na temat możliwości pozyskiwania pomocy, pożyczek i innych form wsparcia dla przedsiębiorców. Na tej platformie swe miejsce mają między innymi: ZUS, WUP, powiatowe urzędy pracy, instytucje wsparcia rynku pracy i inne instytucje.  

Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Sebastian Kieszowski 

Biuro prasowe UMWP