A88A4680Regionalny parlament Podkarpacia czyli Sejmik Województwa Podkarpackiego 6 kwietnia  po raz pierwszy w swej historii będzie obradował zdalnie. Debata 33 radnych województwa odbędzie się online, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ideą „zostań w domu”. 

- Ten trudny czas stawia nas przed nowymi wyzwaniami i wymaga od nas dostosowywania się do nowych sytuacji. I to właśnie robimy – mówi o zdalnym posiedzeniu sejmiku marszałek Władysław Ortyl. – Przed kilkoma tygodniami podczas konferencji poświęconej Internetowi rzeczy mówiłem, że  koniecznością a wręcz wyzwaniem jest, aby korzystać z tych wszystkich dóbr i szans, jakie niesie Internet i rozbudowana w ten sposób komunikacja. Zwróciłem wtedy uwagę, że Internet decyzji, czyli zdalne posiedzenia najważniejszych organów samorządu województwa- jest już niedaleko przed nami. Dziś ten swoisty „Internet decyzji” staje się faktem – podkreśla marszałek Ortyl. 

W najbliższy poniedziałek czyli 6 kwietnia sesja sejmiku odbędzie się po raz pierwszy zdalnie. Przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz będzie ją prowadził z siedziby urzędu marszałkowskiego. Radni będą obradować w swoich domach i miejscach swojego pobytu i zdalnie podejmować decyzję. Oddawanie głosów umożliwi specjalne oprogramowanie testowane właśnie w urzędzie. W czasie sesji zarząd województwa przedstawi aktualną informację o sytuacji na Podkarpaciu podczas epidemii koronawirusa. Podczas zdalnych obrad radni zdecydują także między innymi o przystąpieniu do realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej w ramach RPO WP 2014-2020. 

Już dziś, 2 kwietnia zdalnie zbierze się sejmikowa Komisja Budżetu, Mienia i Finansów a 3 kwietnia Komisja Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Gospodarki i Infrastruktury. 

 

 

Aleksandra Gorzelak- Nieduży 

Michał Mielniczuk 

Biuro prasowe UMWP