Nowoczesny samochód specjalnej ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej. To efekt podpisanej umowy na dofinansowanie pojazdu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z gminą Jarosław.

Dziś, w urzędzie marszałkowskim umowę podpisali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz Bożena Gmyrek, p.o. wójta gminy Jarosław.

W ubiegłym roku podpisano 38 umów na dofinansowanie zakupu samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków-ochotników z terenu województwa podkarpackiego. W tym roku zostanie podpisanych kolejnych 25 umów. W sumie za kwotę ponad 15 mln złotych unijnego dofinansowania do 64 jednostek OSP na Podkarpaciu trafi nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy mający zapobiegać i zwalczać zagrożenia naturalne.

Tekst: D. Kozik
Fot. S. Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP