Na konferencji prasowej w rumuńskim Braszowie Marszałek Władysław Ortyl oraz Przewodniczący Rady Okręgu Braszowskiego Adrian Veștea, podpisali wspólny apel regionów karpackich, dotyczący wezwania do utworzenia Strategii Karpackiej.

 

Ponad 50% Karpat znajduje się w Rumunii, co czyni ten kraj strategicznym i kluczowym partnerem w rozmowach nad przyszłym powstaniem piątej Makroregionalnej Strategii.

Współpraca z delegacją rumuńską w ramach Karpackiej Międzyregionalnej Grupy
oraz przyjęcie opinii w Europejskim Komitecie Regionów, były inspiracją do tego spotkania. Ważne, aby zadbać o zwiększenie świadomości lokalnej opinii publicznej z makroregionu karpackiego oraz mówić wspólnym głosem na arenie europejskiej, aby uzyskać poparcie dla inicjatywy, która wpłynie na przyszły rozwój Karpat. Musimy zdawać sobie sprawę ze znaczenia zrównoważonego rozwoju dla wszystkich społeczności tego makroregionu – mówił Marszałek Ortyl.

 

W spotkaniu w Braszowie udział wzięli przedstawiciele wszystkich władz lokalnych z regionu Centralnego w Rumunii – którzy doszli do wniosku, że dla zrównoważonego rozwoju obszaru Karpat potrzebna jest wizja strategiczna i lepsza koordynacja różnych polityk, jak również programy sektorowe i regionalne.

Podpisując wspólny apel, obie strony zadeklarowały, że:

  • Zwrócą uwagę rządów krajowych i organów europejskich na oczekiwania obywateli oraz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z 7 państw karpackich, aby zintensyfikować proces na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego.
  • Zintensyfikują działania o charakterze oddolnym, mające na celu osiągnięcie zbieżności stanowisk przedstawicieli na szczeblu krajowym i regionalnym
    ze wszystkich państw karpackich w celu stworzenia i wsparcia odpowiednich procesów dla zrównoważonego rozwoju Makroregionu Karpackiego.
  • Będą starać się w pełni wykorzystać potencjał oferowany przez Konwencję Karpacką
    w obecnych ramach współpracy w obszarze Karpat.
  • Będą wspierać wszelkie wysiłki niezbędne do osiągnięcia wspólnej decyzji państw karpackich w sprawie stworzenia instrumentów dla zrównoważonego rozwoju Karpat oraz do tego, by stać się silnym głosem na szczeblu europejskim poprzez utworzenie Strategii Makroregionalnej dla regionu Karpat jako kolejnej Strategii Makroregionalnej i drugiej skierowanej do europejskiego obszaru o specyfice górskiej.

 

 

Sygnatariusze wspólnego apelu są przekonani, że karpackie regiony Europy staną się silnym
i uznawanym głosem w organach decyzyjnych na szczeblu europejskim. Dlatego wezwali Unię Europejską do przyjęcia strategii rozwoju, na wzór czterech dokumentów programowych na poziomie makroregionalnym, jako narzędzia służącego wzmocnieniu spójności terytorialnej.

Karpaty mają szczególne znaczenie strategiczne, zarówno dla Rumunii i Polski, jak i dla całego kontynentu europejskiego. Ten górzysty obszar ma duży potencjał gospodarczy, ale także znaczne ograniczenia dotyczące możliwości jego wykorzystania, jak i narastające problemy związane z depopulacją i starzeniem się społeczeństwa. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu nasze wspólne doświadczenia doprowadzą do zrównoważonego rozwoju makroregionu karpackiego - oświadczył Adrian Veștea, Przewodniczący Rady Okręgu Braszowskiego.

Dokument zostanie przesłany do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Rządu Rumunii, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Regionów.